Rabu, September 30, 2015

TSIM sebagai pintu sefahaman dan keragaman budaya Indonesia-Malaysia


Pemakalah TSIM 2015
(Dari Kiri) Kemala, Maman, Arba'ie dan Nunung 
SEKEMBALI dari Bandung Indonesia, semua rakan termasuk saya membawa balik masalah kesihatan yang sama. Saya rupanya tidak bersendirian apabila ketua delegasi Malaysia yang juga Presiden Numera Malaysia, Dato’ Dr  Ahmad Khamal Abdullah (Kemala) menemui doktor; begitu juga Dr Arba’ie Sujud dan isterinya Dr. Asiah Abdul Rahman dan  Abizai memaklumkan situasi yang sama. Sebenarnya empat rakan saya juga lebih awal terkena. Dr Raja Rajeswari Seetha Raman dan suami, Shirley Idris dan Amelia Hashim lebih awal menderita. Ujian juga namanya dan menurut kata Sastri Bachri yang mengetuai barisan panatia Temu Sastra Indonesia-Malaysia (TSIM) barangkali kami tidak betah oleh sambel pedas yang disajikan. Rupanya, rakan-rakan dari Indonesia juga ‘menikmati’ penderitaan yang sama. Lalu apa puncanya? Sajian, cuaca atau pencemaran? Sesuatu yang telah berlalu hanya menjadi cerita dan pengajaran barangkali, agar bersiap untuk menghindari daripada penderitaan begini, di masa akan datang.
Dato' Kemala
Presiden NUMERA

Mukadimah catatan ini tidaklah begitu penting. Saya ingin mengongsikan pengalaman ketika menyertai TSIM 2015 ini yang bermula pada 18 September dan selesai pada 20 September 2015 di Bandung. Acara TSIM ini sudah pernah berlangsung beberapa sebelumnya yang berlangsung di Padang Sumatera Barat dan Jakarta. Pertemuan kali ini menggalas tema yang besar iaitu  Bahasa-Sastra Negara Serumpun dalalm Perspektif Sejarah dan Masa Depan.

Ditinjau daripada perspektif sejarah dan masa depan, bahasa dan sastera di Negara-negara serumpun merupakan fakta dinamis yang selalu menarik untuk dikaji. Di antaranya bakal ditemukan relevansinya dengan cara merujuk kepada naskhah-naskhah lama. Seterusnya kajian mengenai kemungkinan-kemungkinan konsep serta hasil kebahasaan dan kesusasteraan dalam kekinian menjadi petanda kedinamisan sebuah bahasa dan sastera, seperti halnya pada puisi-puisi generasi 2000 Malaysia-Indonesia dan perkembangan tematik pada novel-novel kotemporari. Demikian juga kedudukan kesusasteraan sebagai kebudayaan sesebuah bangsa menjadi hal yang sangat menarik untuk kajian, baik itu dalam wujud novel, cerpen mahupun puisi-puisi yang dapat mencerminkan sosio-budaya dari suatu bangsa.

Upacara Perasmian TSIM 2015
Seminar TSIM 2015 ini diadakan atas kerjasama antara Panitia TSIM dengan Fakulti Ilmu Budaya Universiti Padjajaran, Bandung yang berlangsung setengah hari di kampus Unpad Djatinagor. Seminar ini menjunjung beberapa tujuan iaitu menggali dan mengembangkan pemikiran untuk peningkatan kesalingfahaman (mutual-intelligibility) antara bahasa dan sastera Negara Serumpun. Kedua, menggali dan mengembangkan pemikiran untuk kemajuan intelektualiti serta pengembangan teori dan karya sastera lintas serumpun. Ketiga, menggali dan mengembangkan pemikiran untuk peningkatan pengkajian terhadap teks sejarah bahasa dan sastera Negara lintas serumpun dan keempat, untuk menggali dan mengembangkan pemikiran ke arah peningkatan pemberdayaan apresiasi sastera Negara serumpun.

Ketua Panatia TSIM 2015
Sastri Bachri
Mengunjungi Universiti Padjajaran Bandung sering menjadi idaman ramai orang terutama di Malaysia. Pada saya yang secara kebetulan menjadikan itu sebagai tujuan sekaligus menyerahkan waktu di salah sebuah kampusnya. Begitu melenguhkan juga, seperti kata Dato’ Kemala kerana jarak dari pintu harus melewati beberapa buah tangga. Saya yakin keletihan itu akan terbayar juga akhirnya kerana di situlah fokus pertemuan pembicaraan pemikiran dalam TSIM ini. Seminar tersebut menemukan 6 orang ilmuan daripada kedua-dua Negara serumpun menggalas tugas sebagai pembicara utama. Dari Malaysia terdiri daripada Dato’ Kemala sendiri, Prof. Madya Dr. Arba’ie Sujud dan Dr. Raja Rajeswari Sheeta Raman. Manakala Indonesia diwakili Maman S Mahayana, Dr Wahya M. Hum dan Dr. Muhammad Adji.  

Abizai dan Hasyuda
mewakili Malaysia
Dato’ Kemala membuka minda peserta terhadap judul tulisannya, Puisi Generasi 2000 Malaysia-Indonesia, Antara Dinamisme, Keindahan dan Kemungkinan Baharu. Beliau membuka kata dengan menyebutkan tokoh-tokoh penyair besar Indonesia sebagaimana pernah disebut oleh Popo Iskandar. Mereka adalah Rendra, Taufiq Ismail dan Sutarji Calzoum Bachri. Di Malaysia melalui Abdul Rahman Napiah menamakan tiga penyair Malaysia sezaman yang pada hematnya berhasil iaitu Muhammad Haji Salleh, Kemala dan Baha Zain. Tetapi kini situasi sudah memasuki abad ke-21, alaf baharu yang mula memperlihatkan suatu perubahan yang mengglobal dengan persoalan yang lebih sulit dengan permainan sosio-politik-ekonomi lokal yang mesti juga memperkirakan permainan kuasa-kuasa besar dunia antarabangsa yang ikut menanam pengaruh dan kadangkala membikin ‘onar’ yang bukan-bukan ke Negara dunia ketiga. Penyair Indonesia dan Malaysia Generasi 2000 sewajarnya peka  dengan situasi tersebut dan merebut tempat dan wadah kesenian puisinya selepas saudara-saudara tuanya yang terdahulu.

Begitu Dato’ Kemala membuka ruang sambil melakukan beberapa perimbangan banding karya-karya Afrizal Malna dengan Sahrunizam Abdul Talib. Beliau juga memberitahu melalui tulisan Korrie Layun Rampan senarai panjang Angkatan 2000 penyair Indonesia, antaranya Afrizal Malna, Abidah el-Khalieqy, Cecep Syamsul Hari, Acep Zamzam Noor, Agus R.Sarjono, Ahmadun Yosi Herfanda, Jamal D.Raman, Medy Loekito, Soni Farid Maulana, Wiji Thukul, Wowok Hesti Prabowo, Nanang Suryadi dan ramai lagi. Malaysia yang tak tinggal di belakang juga meletakkan nama-nama yang cekal memberikan karya-karya mereka dalam media arus perdana. Disebut Dato’ Kemala nama-nama seperti SM Zakir, Arisel BA, Marsli NO, Hasyuda Abadi, Soibil Madun, Amran Daud, Rahimidin Zahari, Shamsuddin Othman, Ijamala, Mohd Razali Yusof, Abizai, Sahrunizam Abdul Talib, Ami Masra, Raja Rajeswari, Nimoiz TJ, Mohd Nazim Subari dan Poul Nanggang.

Penulis bersama Dr Arba'ie Sujud
Pensyarah dari UPM
Saya juga tertarik dengan apa yang dinyatakan oleh Maman S. Mahayana berbekas pertanyaan yang panjang: apa maknaya sastera sebagai teras pengucapan budaya? Bukankah sastera sekadar karya imaginatif yang di dalamnya berkecamuk berbagai peristiwa fiksional? Bagaimana mungkin karya imaginatif dan fiksional itu dapat digunakan sebagai sesuatu yang utama dan penting, sebagai hakikat, inti, susbtansi, asas atau dasar pengucapan budaya? Bukankah sastera sebagai salah satu produk budaya sebuah komuniti, sebagaimana dikatakan Ernst Cassirer: sekadar berfungsi mimetis, peniruan atau segala yang terjadi dalam kehidupan manusia? Lalu bagaimana pula sastera dapat menerjemahkan kebudayaan yang melahirkannya, mengungkapkan kondisi masyarakat yang melingkarinya, dan mendedahkan ideologi yang dilesapkan pengarang sebagai kreatornya? Kesusasteraan Indonesia atau kesusasteraan Malaysia atau kesusasteraan bangsa mana sekalipun pada dasarnya merupakan potret sosial budaya masyarakatnya. Ia berkaitan dengan perjalanan sejarah bangsa itu dan merupakan refleksi kegelisahan cultural dan sekaligus jug merupakan manifestasi pemikiran bangsa yang bersangkutan. Bahkan, begitu dekatnya sastera menggambarkan kehidupan sosio-budaya sesuatu komuniti tertentu. Bahkan Maman mengatakan bahawa sastera merupakan tanggapan evaluatif sasterawan atas berbagai peristiwa yang terjadi dalam lingkungan masyarakat.

Maman yang menyatakan bahawa sastera Indonesia itu berasal dari sastera Nusantara bukan dari sastera Melayu, telah memperkirakan beberapa usul berkaitan dengan usaha memajukan dan mengakrabkan kesusasteraan Indonesia-Malaysia. Antaranya yang banyak itu saya fikir yang terbaik ialah berhubung dengan usulnya agar mempertimbangkan pendirian sebuah bangunan yang bernama ‘sastera serumpun’ sebagai pintu masuk untuk menciptakan kesefahaman tentang perbezaan dan keberagaman budaya masing-masing dengan tetap dilandasi atau dijiwai oleh semangat serumpun.

Dua tokoh besar TSIM ini telah membina sebuah pemikiran yang amat besar, Belum lagi dievaluasi tanggapan para pemakalah yang lain, juga mencetus pemikiran-pemikiran yang tidak kurang pentingnya. Sayang ruangan ini amat terhad. Maka, saya mempunyai pemerhatian sendiri bahawa, pertemuan yang kerap antara para sasterawan Malaysia dan Indonesia dalam apapun versi atau kumpulan yang ada, pasti menggendong persoalan harapan di hadapannya. Sudah tentu para penggiatnya akan terus menyatakan kesediaan untuk sering langsung berdiskusi, berganti maklumat, bertukar karya dan bekerjasama dengan kesabaran berterusan yang luar biasa.©Pustaka Iqbal Nazim

Tiada ulasan: