Khamis, Julai 10, 2008

Menikmati Puisi

PUISI merupakan salah satu wujud pandang pengalaman batin yang terpancar menerusi media bahasa yang mengangkat setinggi mungkin isyarat cahaya mindanya. Kerana itu juga bahasa pengungkapan itu bukanlah bahasa biasa yang normatif yakni yang sering diungkapkan orang seharian. Bahasa puisi adalah bahasa yang kristal, dan sengaja dilakukan demikian oleh penulisnya agar kata-kata yang minimum diungkapkan itu mampu menyokong makna yang lebih luas dan dalam.

Proses penciptaan puisi ini memelukan kerja yang paling keras, cermat dan mandiri. Penulis harus melibatkan segenap rasa dan nalurinya. Sebuah puisi seringkali tidak dapat dibuat sekali jadi. Penulis memerlukan waktu yang panjang untuk memilih dan membelah kata-kata yang terpilih mengikut kesesuaian teks, isu, isi atau tema secara menyeluruh. Kata-kata yang bukan sahaja baru bahkan mampu mewujudkan nafas makna yang wangi dan abadi. Orang-orang yang arif membangunkan sesebuah puisi harus mengimbangkan tugasannya secara mandiri melalui akalnya yang bestari dan demi menyampaikan sesuatu yang bergelora dalam mindanya kepada khalayak dengan semampunya memenuhi nikmat estetika.

Disebabkan bahasa puisi bukanlah bahasa yang normatif, khalayak pembaca seringkali menghadapi kesulitan dalam memahami sebuah puisi. Kerana merasa kesulitan, ia menjadi malas membaca puisi. Jika ia mau membaca, proses pembacaannya pun dilakukan secara sekilas atau sambalewa. Dari proses yang kilat itulah, pembaca yang belum berpengalaman atau belum biasa membaca puisi dalam erti yang sesungguhnya, tidak mendapatkan apa-apa kecuali kebingungan dan pandangan yang kosong. Akhirnya puisi menjadi sesuatu yang tidak menarik lalu diasingkan. Peristiwa begini juga menjadi momok kepda para pelajar Bahasa Melayu dan Kesusasteraan Melayu. Bagi puisi, setiap kata mencahayakan makna yang berlapis dan pelbagai. Bagi penyair, pengalamannya juga tidak jauh jurangnya seperti pengalaman seorang penikmat, penelaah atau pelajar terhadap sesebuah puisi. Penyair harus memandang sejauh mungkin agar setiap kata dalam karyanya itu tidak sekadar lontaran idea atau mentautkan maknanya dalam kata-kata secara sembrono. Penyair yang telah lama hidup dalam dunia diksi atau kata-kata tahu tanggungjawab mereka yang besar itu. Dan mereka juga mahu menghidar daripada percakaran makna yang tidak tepat walaupun sering akur bahawa estetika sebuah puisi sentiasa mekar apabila zaman menghormatinya selepas menghukumnya berdasarkan idea dan pemilihan kata yang biasa, klise dan mangsa pengaruh yang sukar dibendung.

Memang, dalam menikmati puisi kita perlu hati-hati, sabar, dan teliti. Keadaan ini perlu dilakukan oleh seorang pembaca kerana dalam proses pembuatan puisi itu pun penulis sangat hati-hati, teliti, dan sabar. Selain itu, pembaca perlu memiliki kemampuan dan pengalaman bahasa yang memadai, baik kekayaan kosakata maupun kemampuan mentafsirkan simbol-simbol bahasa. Dalam erti yang lain pembaca juga perlu ada ilmu puisi. Dengan cara demikian, kita dapat memaknai dan menikmati sebuah puisi. Kerana kita mampu menikmati dan memaknai sebuah puisi, sedikit demi sedikit akan terhakis pandangan bahawa puisi adalah sesuatu yang hampa makna, aneh, dan tidak menarik. Kemudian bagi orang yang senang menghadapi cabaran-cabaran berimajinasi, berkomunikasi, dan berefleksi, membaca puisi menjadi pilihan.

Tiada ulasan: