Ahad, April 01, 2012

Tentang Hiperbola dalam karya sasteraDALAM dunia sastera, kita akan bertemu dengan perkataan bombastik dan hiperbola. Ramai yang keliru dengan perkataan bombastik dan hiperbola kerana kedua-dua perkataan tersebut membawa maksud perkataan yang berlebih-lebihan.

Menurut Rahman Shaari, bombastik dan hiperbola ialah perkataan-perkataan yang berlebih-lebihan atau melampau-lampau. Apa yang membezakannya ialah bombastik bermaksud kata-kata yang berlebih-lebihan, tetapi tidak mempunyai nilai keindahan. Sedangkan hiperbola pula ialah kata-kata yang berlebih-lebihan, tetapi mempunyai nilai keindahan.

Bagaimana pun dalam ruangan ini saya hanya akan membincangkan tentang hiperbola. Hiperbola adalah ungkapan (pernyataan) yang berlebih-lebihan atau dibesar-besarkan untuk memperoleh kesan tertentu dan tidak bertujuan ditafsirkan secara harfiah. Makalah kali ini akan berusaha mencari penjelasannya.

Sebenarnya di dalam hiperbola terdapat dua kata (atau bentuk lain), penanda dari kata pertama tersembunyi (implisit) dan digantikan oleh yang kedua. Iaitu kata (atau bentuk yang lain) yang mempunyai intensiti makna jauh melebihi kata yang pertama (yang tersembunyi). Kadang-kadang kedua kata yang dibanding muncul bersama, bahkan diantarakan oleh kata pembanding.
Sebenarnya hiperbola sering mengambil proses pembentukan jenis majas yang lain. Kadang-kadang proses pembentukannya seperti majas perumpamaan (simile), metafora, atau majas lainnya. Yang penting dalam hiperbola adalah fokus perhatian terletak pada kesan intensiti makna.

Dikemukakan beberapa contoh. Contoh pertama melalui ungkapan ini: Dengan suara menggelegar, ia berkata:”Pergi kau dari sini!” Ada perbandingan antara suara halilintar dengan suara manusia (implisit). Komponen makna penyama adalah: nyaring (keras). Komponen makna pembezanya adalah 'suara manusia' dan 'suara alam raya' yang sangat keras. Jadi, di sini digunakan bentuk metafora.

Contoh seterusnya perhatiankan pada ayat ini: Tiga tahun telah berlalu sejak meninggalnya kekasihku, namun tak sedetik pun wajahnya hilang dari ingatanku.

Kata sedetik sebenarnya mengemukakan perbandingan antara waktu yang sangat singkat, dengan waktu yang dirasakannya. Meskipun waktu yang dirasakan itu sebenarnya bukan sedetik, melainkan barangkali satu atau beberapa jam. Dalam kenyatannya, tidak mungkin dalam waktu tiga tahun orang memikirkan satu hal saja terus menerus, sampai bilangan detik. Bentuk yang dipakai di sini adalah sinekdoke. Ukuran waktu yang digunakan jauh lebih sedikit (sebahagian) daripada waktu yang sebenarnya digunakan. Yang penting di sini ialah kesan yang ditampilkan. Dengan menggunakan majas ini, intensiti makna bahasa menjadi sangat kuat.

Kita lihat lagi sebuah contoh:Secepat kilat ia berlari menuju garis penamat. Di sini bahkan perbandingan bersifat eksplisit – cepat seperti kilat. Yang dibandingkan adalah kecepatan lari manusia dengan kecepatan kilat. Jadi bentuk hiperbola di sini adalah simile.

Bagaimana dengan ayat ini: Kuman di seberang lautan Nampak, gajah di pelupuk mata tidak nampak.

Ujaran di atas menampilkan empat hiperbola, iaitu kuman (untuk menggambarkan kesalahan yang begitu kecil), di seberang lautan (untuk menunjukkan jarak yang begitu jauh), gajah (untuk mengemukakan kesalahan yang begitu besar) dan akhirnya di pelupuk mata (untuk menampilkan jarak yang begitu dekat).

Di sini hiperbola digunakan untuk menggambarkan ukuran benda akstrak yang dikonkritkan (iaitu kesalahan) dan ukuran jarak. Ukuran itu boleh menjadi sangat besar atau sangat kecil. Ketiga hiperbola pada contoh terakhir ini mengambil proses pembentukan majas simile dan metafora. Jadi, bila sejumlah pakar memasukkan hiperbola ke dalam majas perbandingan , disamakan perbandingan eksplisit (simile) atau implisit (metafora) mereka mempunyai alasan yang kuat.

Pada perhatian saya, memang ramai penulis khususnya puisi tidak menyedari bahawa mereka banyak sekali menggunakan gaya bahasa hiperbola dalam karya-kaya mereka. Saya mengaku hiperbola menjadi salah satu gaya bahasa untuk menarik minat pembaca atau penikmat karya sastera. Di Sabah saya boleh kategorikan penyair Mabulmaddin Shaiddin melalui 'Stensil Si Pari-Pari', sebuah kumpulan puisi persendiriannya, begitu senang dengan gaya bahasa ini. Bahkan saya sendiri dalam banyak puisi yang dihasilkan, unsur hiperbola begitu mesra digunakan. Jangan risau sekiranya anda dikategorikan sebagai pendukung hiperbola kerana keindahan bahasa boleh lahir dalam bentuk apapun. Indah dan mesra makna.


Referensi:

1. http://journal.ui.ac.id/upload/artikel/01_Majas%20dan%20pembentuk_Okke%20KSZ.pdf

2. http://pencintabahasa1.blogspot.com/2011/07/perbezaan-bombastik-dan-hiperbola.html

PUSTAKA IQBAL NAZIM

Tiada ulasan: