Ahad, Februari 18, 2018

MENGHADAPI JIWA HEDONIS


oleh Hasyuda Abadi, RupHA
KEMUNCULAN aliran sekularisme pada masa ini yang secara jelas bersifat anti agama dan berasaskan budaya hawa nafsu sedikit sebanyak telah menghancurkan pemikiran umat Islam. Menurut Muhammad Naquib al-Attas, sekularisme bermaksud pembebasan manusia daripada aspek agama dan metafizik. Ia juga dapat didefinisikaan sebagai satu ideologi atau ajaran yang membina seluruh pengarahan hidup manusia dalam setiap aspeknya selain daripada ibadah keagamaan di atas asas kepentingan, keperluan, ukuran, dan nilaian duniawi semata-mata. Dalam erti kata lain ajaran ini menolak ukuran agama sebagai asas bermasyarakat dan bernegara di samping menjadikan pemenuhan tuntutan duniawi sebagai matlamat tertinggi dan sebenar manusia. Akibat daripada menjadikan akal sebagai tunjang utama kehidupan, timbul pelbagai aliran pemikiran dalam masyarakat mengikut acuan yang tersendiri seperti komunisme, 'indiesisme' dan hedonisme.

Hedonisme menurut pengertian Kamus Dewan ialah pegangan atau pandangan hidup yang mementingkan keseronokan atau kesenangan hidup. Manakala Drs. Sudarsono dalam bukunya ‘Etika Islam Tentang Kenakalan Remaja’ terbitan Bina Aksara pula mengatakan hedonisme merupakan sebagai doktrin yang memandang kesenangan sebagai kebaikan yang paling utama dan kewajipan seseorang untuk mencari kesenangan bagi tujuan kehidupan. Ia beranggapan bahawa sesuatu perbuatan yang baik adalah mendatangkan kelazatan atau nikmat. Dalam erti kata lain mereka beranggapan bahawa kesenangan dan kenikmatan adalah merupakan tujuan akhir hidup.

Menyoroti sejarah, fahaman hedonisme didokong oleh Aristipus (433-355 S.M), salah seorang murid ahli falsafah Yunani yang terkenal iaitu Socrates. Hal ini merujuk kepada pertanyaan Socrates kepada beliau tentang tujuan terakhir bagi kehidupan manusia atau apa yang terbaik untuk manusia. Aristipus kemudiannya mengatakan bahawa yang terbaik untuk manusia adalah kesenangan, hal ini terbukti kerana sudah sejak masa kecil manusia berasa tertarik akan kesenangan dan apabila telah menikmatinya, ia tidak mencari sesuatu yang lain dan menjauhkan diri daripada ketidaksenangan.

Idea ini kemudiannya dikembangkan oleh Epicurus dengan mengatakan tujuan hidup untuk kesenangan dan kedamaian. Dalam fahaman ini, Epicurus menekankan bahawa kebaikan tidak mungkin akan difahami seandainya kita menolak unsur kelazatan dalam hidup kita termasuk kelazatan indera rasa, cinta serta kelazatan lain yang dapat dilihat dan didengar oleh penglihatan dan pendengaran. Bahkan asas kepada segala kebaikan adalah kelazatan yang dirasai perut sehinggakan ilmu, kebijaksanaan, budaya, dan tamadun umat manusia mesti merujuk kepadanya. Manakala kelazatan minda pula dikatakan sinonim dengan proses berfikir tentang kelazatan-kelazatan yang dicapai oleh unsur fizikal tersebut.

Dalam pemikiran terkini berkaitan hedonisme, G.E Moore dilihat sebagai tokoh kontemporari hedonisme. Beliau dilihat masih berpegang kepada konsep baik yang bertitik tolak kepada keseronokan dan menegaskan tidak ada yang baik kecuali keseronokan dan keseronokan sahaja yang menjadikan kebaikan sebagai satu matlamat. Sekiranya diteliti hedonisme merupakan salah satu cabang fahaman Sekularisme. Ajaran Sekularisme telah meletakkan lima prinsip utama sebagai neraca dalam alirannya. Prinsip Vetalisme menekankan apa-apa yang berbentuk kuat dan menguntungkan daripada segi kebenaran akan dianggap baik. Prinsip Kreativiti meletakkan sesuatu yang boleh mencetuskan daya kreativiti dan menghasilkan ciptaan baru akan dianggap sebagai baik dan bermutu.

Prinsip Relatif pula menekankan tidak ada sesuatu konsep dan pemahaman terhadap sesuatu fakta atau teori yang bersifat mutlak dan kekal. Sebaliknya semuanya boleh berubah mengikut perubahan zaman dan perkembangan ilmu pengetahuan. Prinsip Hedonisme pula menggariskan apa-apa sahaja yang boleh memuaskan hawa nafsu manusia akan dianggap baik , manakala apa-apa sahaja yang boleh membawa penderitaan nafsu akan dianggap buruk. Prinsip terakhir pula menganggap majoriti masyarakat sebagai pemutus. Aliran ini menganggap pilihan majoriti adalah baik.

Akibat daripada ideologi ini, mereka telah terpesong dalam gejala-gejala yang bertentangan dengan norma kehidupan seperti arak, seks bebas dan sehingga ke peringkat menolak agama. Impak daripada pengembangan budaya hedoinisme ialah permasalahan sosial yang berleluasa dalam masyarakat. Ramai ahli akademik berpendapat hedonisme adalah faktor utama masalah sosial dan keruntuhan akhlak.

Gaya hidup hedonis adalah suatu pola hidup yang mencari kesenangan seperti banyak  menghabiskan waktu di luar rumah, lebih banyak bermain dan senang membeli belah terutama barang-barang yang berharga mahal. Perilaku hedonisme saat ini sudah sangat melekat pada sebahagian masyarakat negara kita terutama masyarakat yang tinggal di bandar-bandar besar. Perilaku hidup seperti ini bersifat negatif kerana hanya mementingkan kenikmatan, kesenangan dan  kepuasaan yang semuanya bersifat duniawi.

Ketika manusia hidup mereka mencari kesenangan dan kepuasan kerana itu merupakan dasar sifat manusia. Contohnya pada saat ini kemajuan teknologi informasi telah menawarkan berbagai macam gaya hidup kepada masyarakat terutama kepada generasi remaja. Para remaja berlumba-lumba untuk menyertai trend gaya hidup untuk mencapai kepuasan peribadi yang kadang-kadang menjerumus kepada hal-hal yang bersifat negatif.

Budaya hedonisme telah mendorong ramai orang memiliki sesuatu barang atau mencari kepuasaan di mana suatu barang dan kepuasaan tersebut bukanlah keperluan utama dalam kehidupan. Selain itu budaya hedonisme hanyalah membuat kesenangan individu, dalam menghadapi budaya hedonisme yang sangat banyak membawa efek atau pengaruh negatif dalam kehidupan bermasyarakat.

Memilih gaya hidup atau budaya hendonis sesungguhnya tidak akan pernah membawa kebahagiaan dan kepuasan dalam hidup. Bagi yang belum terlanjur atau tidak pernah terpengaruh gaya atau budaya hidup seperti ini segeralah ubah perilaku tersebut, kerana sesungguhnya kebahagiaan itu sebenarnya berada pada hati dan jiwa di setiap individu, saatnya bagi kita menumbuhkan akhlak dan kembali kepada jalan Illahi. Tumbuhkan juga rasa kepedulian pada sesama kita dan juga buanglah sifat mementingkan kepentingan individu.   
 
Kerana banyaknya efek buruk yang ditimbulkan oleh adanya budaya hedonis maka kita perlu untuk mengambil bahagian dengan misalnya perlunya kearifan dalam memilih barang atau kepentingan agar tidak terjebak dalam gaya hidup hedonisme. Selain itu cuba menanamkan pola hidup sederhana dalam peribadi masing-masing, adanya kedewasaan dalam berfikir, perlunya ketelitian dalam mengelola wang terutama wang yang ada pada diri remaja yang biasanya berasal daripada orang tua agar pengeluaran tidak lebih besar dari pada pemberian, dalam berbelanja pula  hendaknya kita mencari suatu yang benar-benar diperlukan?

Budaya hedonisme menggariskan keseronokan sebagai tunjang utama kehidupan. Keseronokan ini diputuskan sendiri oleh akal manusia. Hal ini sedikit sebanyak bertepatan dengan matlamat sekularisme yang mahu memastikan manusia bebas daripada segala unsur ketuhanan. Selain daripada itu, keseronokan yang diputuskan oleh individu boleh menyebabkan berlakunya perselisihan antara satu sama lain. Sebagai contohnya seseorang individu menganggap membunuh adalah perkara yang menyeronokkan manakala seseorang individu lain pula menganggap ia sesuatu perkara yang menakutkan. Budaya hedonisme telah dikenal pasti sebagai agen penghakis amalan tradisi dalam sesuatu budaya. Melalui media hiburan yang dibawa dari Barat, generasi muda telah didedahkan dengan alat pertuturan yang kasar, gaya pemakaian yang mencolok mata dan cara pergaulan yang bebas. 

Oleh itu, secara jelas konsep pemikiran hedonisme tidak relevan digunakan dalam hal ini kerana boleh mewujudkan perbezaan pemikiran. Walaubagaimana pun, ia menjadi malang sekali kerana remaja-remaja di Malaysia sekarang kebanyakan telah terdedah dengan pemikiran ini samada sedar atau tidak. Hilangnya rasa menghormati sesama telah menyebabkan berlakunya gejala buli, bergaduh, vandalisme dan sebagainya. Sekiranya tidak dibendung, pemikiran ini akan menghancurkan masyarakat Malaysia suatu hari nanti. 


© 2018 Pustaka Iqbal Nazim

Rabu, Februari 07, 2018

Hebatnya Nuansa Kreatif

Oleh Hasyuda Abadi
hasyuda@gmail.com
MEMINJAM pandangan Carl S.Hale tentang sang bijaksana dalam dunia penulisan kreatif: creative writers provide the covert foundation for social change and spiritual transformation, which requires that they remain loners who are totally dedicated to their work', saya sentiasa mencari dan memahami bahawa menjadi seorang penulis itu harus menuju ke arah kebijaksanaan bukan sekadar atau pas-pasan atau alang-alang dan semata-mata suka-suka menulis. Tidak juga disebabkan terlanjur menulis akibat sesuatu peristiwa yang melukai tetapi menjadikan bidang ini sebagai sebuah landasan menyampaikan buah fikiran. Seandainya tidak mampu banyak, sedikit pun memadai untuk diingat dan diisi dalam hasil kreatif masing-masing. Di saat ada pihak yang telah dibahagi-bahagikan mengikut kepelbagaian etniknya sedangkan kreativiti harus berlangsung tanpa sempadan.

Penulis sering dinilai dalam perspektif yang pelbagai. Mereka diperhati sebagai insan yang berkebolehan yang jarang ada pada orang yang lain. Mereka merupakan pemikir, pencetus, penyampai, penganalisis dan pendorong dalam pelbagai dimensi kehidupan. Dalam masyarakat penulis menjadi penyumbang inspirasi terhadap isu-isu semasa atau isu-isu yang hangat diperkatakan masa kini dan masa lalu. Penulis juga penyumbang kepada berlakunya percaturan pemikiran antara kelompok masyarakat. Penulis mempunyai entiti yang tersendiri. Mereka membentuk identiti tertentu yang mempunyai pengikut tertentu. Sesetengah daripada mereka merupakan mentor yang tersohor kerana pendapat mereka begitu diamati.

Penulis adalah sebahagian manusia yang aneh dan pelik. Mereka sering mengutarakan idea-idea yang pelik dan bernas. Penulis mengupas isu-isu global yang luar biasa, mampu merentas angkasa, benua dan lautan. Realitinya kepelikan penulis memang ada asasnya misalnya dalam soal kehidupan seharian. Kalaulah penulis hidup seperti rutin orang biasa, dia tidak akan nampak apa yang ada di sebalik kebiasaan itu. Tulisannya akan kehilangan suara-suara yang boleh memberi tumpuan. Kelainan penulis sebagai seniman akan memberikan keinsafan atau kesedaran orang biasa untuk membaca atau menonton atau mendengar sesuatu sama ada yang baru atau yang selalu disampaikan.

Kehidupan ini bukankah merupakan pusingan yang sentiasa berulang? Penulis menulis sejarah. Penulis memperkatakan perihal kehidupan mengikut pilihannya. Mereka menulis berasaskan landasan kreatif. Puisi yang relatif pendek tetapi menyimpan makna yang amat besar. Cerpen yang dinamik mengajak pembaca meneroka pemikiran yang sederhana kepada segmen-segmen pemikiran yang  besar dan global. Sedangkan novel atau teater menjanjikan perjalanan yang panjang dan jauh terhadap isu-isu yang digarap menerusi sumbangan falsafah, asbab-asbab dalam pergerakan plot citra para penulis. Kreativiti menjadikan kemustahilan itu sebagai kebenaran dalam pemikiran. Tidak jarang juga menjadi kebenaran dalam kehidupan itu sendiri.

Dalam pertimbangan sastera, ada masanya penulis karya kreatif mengabaikan hal-hal berkaitan kejujuran dalam berkarya. Sebab itu penulis sering diingatkan soal keluruhan jiwa, kejernihan hati. Apakah penulis berdosa kerana menulis apa sahaja tanpa mengambil kira kebaikan atau faedah daripada intipati penulisan mereka? Atau dosa itu langsung tidak menjadi hambatan kerana beranggapan apa yang disampaikannya hanya berupa cerita yang diperindah melalui diksi-diksi terpilih, atau latar perisitwa yang dikreatifkan, bahkan meletakkan hujahan sekadar lontaran idea atau pemikiran semata-mata.  Sudah tentu penulis berasa kurang bebas kerana digarisbawahi oleh andaian-andaian yang menyebabkan mereka tidak selesa? Penulis sukakan kebebasan. Pemikiran berkembang dengan adanya ruang yang lepas berlegarnya nuansa kreatif.

Kreatif tidak dapat dipisahkan dalam kehidupan manusia. Semua manusia hidup bercirikan nuansa kreatif. Kreativiti manusia sesungguhnya amat pelbagai. Jangan cuba katakan bahawa manusia adalah mahluk yang kaku, beku dan pelbagai ungkapan seolah-olah manusia itu tidak berfikir. Waima yang kurang bijak sana (baca: bodoh) sekalipun memilikinya. Hanya barangkali corak kreativiti manusia tidak  serupa. Manusia bergelar penulis tidak sama dengan manusia yang memanipulasikan bidang geografi? Tetapi mereka juga kreatif bagaimana geografi boleh mendidik manusia memahami pergerakan awan sehingga memberitahu manusia lain agar berwaspada terhadap puting beliung akan melanda. Seorang bergelar guru, mempunyai jalur kreativiti yang lain bagaimana memberikan kefahaman kepada para pelajarnya sehingga mampu menjadi ahli falsafah yang berwibawa.

Ahli politik juga menelusuri ruang lingkup bidang mereka berdasarkan kreativiti berbahasa untuk memenangi hati rakyat. Cara mereka melebarkan janji-janji merupakan aspek perlu yang bukan mudah disebarkan. Menyebarkan dakyah bukan seperti melempar batu atau menabur benih di atas tanah. Perlunya alat yang sesuai dan antara alat paling mujarab ialah menerapkan kreativiti.

Seterusnya bagaimana manusia menjadikan tipu helah, memanipulasi muslihat, memilih kawan dan lawan tidak dapat melepaskan dunia kreatif. Kelicikan manusia begini sering tidak disedari berada dalam kehidupan kita. Manusia berseteru sesama sendiri, manusia membina ukhuwah, manusia bermasyarakat, manusia bernegara dan sebagainya akan ada bersamanya corak, cara, acuan dan bentuk yang tersendiri.

Bagaimana dengan sifat gelojoh atau 'geragas' dalam mencapai cita-cita? Kreativiti mereka cukup hebat. Sebenarnya lawan kepada sifat ini adalah sifat sabar. Apa yang membezakan antara manusia yang rakus dengan tidak adalah sabar. Orang yang sabar tidak mahu bersandar pada benda-benda dan tidak mahu menyandarkan diri pada kekuatan serta kekuasaan benda-benda yang ada di sekelilingnya. Sebab dia mengetahui semua itu pada akhirnya akan hilang dan yang abadi hanya Allah S.W.T. Kerana itu kekuatan dan kepercayaan dirinya berkembang dengan sangat baik. Dia tidak memerlukan pemilikan dan kemewahan untuk mengumpulkan rasa percaya diri dan kekuatan dalamannya. Ada atau tiadanya benda-benda di sekitarnya tidak mempengaruhi kekuatan dan kepercayaan dirinya.

Orang yang terlalu membanggakan hubungkait dirinya dengan kekayaan, kedudukan dan yang seumpamanya, sebenarnya sedang memperlihatkan ketidakberdayaannya dan ketidakpercayaan pada dirinya sendiri. Orang ini kelihatan penuh rasa percaya diri dan kekuatan itu disebabkan oleh rasa kepemilikannya. Jika apa yang dimilikinya hilang, maka rasa percaya dirinya juga akan mengewap habis dan lenyap. Ini juga merupakan pertanda tidak bersedianya seseorang dalam menghadapi musibah.

Orang yang terlalu membanggakan kekuasaan dan harta miliknya menunjukkan rasa cinta dan rasa memiliki yang berlebihan. Sehingga jika kekuasaannya tercabar atau hartanya hilang dia akan berasa terlalu terpukul. Kerana itu beruntunglah orang yang sabar. Mereka tidak cinta berlebihan dan tidak berasa terlalu terikat pada kekuasaan dan harta yang dimilikinya. Mereka menggenggam harta itu dengan amanah dan menggunakannya dengan baik tanpa wujud rasa riak, angkuh dan bengis.

Sifat-sifat mazmumah di atas bukanlah berlatarbelakangkan kreativiti tetapi 'nafsu nafsi'. Bagaimanapun kreativiti akan terus menguasai manusia. Manusia yang menguasai kreativiti mungkin akan terus berkuasa dalam mencapai pilihan masing-masing. Soalnya hanya satu - sama ada pilihannya itu bakal memberikannya kesempurnaan bukanlah sesuatu yang mutlak. Ada kalanya penulis, oleh kerana terlalu taksub kepada hal-hal yang dianggap baharu berasa seronok sendiri tanpa mempedulikan apakah karya itu diterima bulat-bulat oleh pembaca. Bahkan apakah berlaku sebarang impak yang ketara terhadap jalur-jalur fikirannya itu. Novel dan puisi harus menjelaskan kewibawaan, ia bukan semata-mata bersebab keberanian berkarya, kemudian melambung tinggi oleh pujian oleh para penkritik upahan. Jika inilah ranah nuansa kreatif apakah sastera mempunyai kemilikan? Ya, kehidupan akan berlarutan kerana kreativiti tidak akan pergi. Selagi manusia tahu memanipulasi akalnya dengan baik, kreativiti akan memberikan pulangan yang sama.


2018 © PUSTAKA IQBAL NAZIM

Ahad, Januari 28, 2018

KARYA SASTERA BERIMPAK SASTERA


Oleh Hasyuda Abadi
hasyuda@gmail.com
DI NEGARA-NEGARA maju sastera menjadi salah satu komponen penting dalam mengimbangi tuntutan fizikal dan nilai insan. Kehebatan dalam industri tidak meminggirkan kesusasteraan malah diperhebatkan lagi kerana inilah faktor yang menyuntik pertimbangan kemanusiaan. Kesusasteraan tidak pernah tersisih sebagai kelas dua atau tiga kerana pembangunan fizikal tidak mampu membangunkan hal-hal yang berkaitan dengan kemanusiaan. Sebab itu  sastera mendapat tempat yang penting dalam laras pembangunan sesebuah masyarakat dan negara maju.
Sasterawan adalah pemikir. Daripada golongan ini masyarakat boleh menumpang bahtera untuk menyeberangi lautan fikir yang luas terbentang tidak bersempadan. Pada masa yang sama sasterawan membentuk pola pemikiran ke arah pembangunan bukannya pemusnahan. Setitis tinta pena sasterawan mampu mengubah segugus tanggapan terhadap sesuatu. Dari sinilah timbulnya mata pena lebih tajam daripada mata pedang dengan syarat keberanian dan kebijaksanaan menggunakan pena untuk tujuan yang membina.
Sesiapa juga termasuk pihak berwajib tidak boleh terlepas pandang terhadap peri pentingnya golongan sasterawan ketika menggubal sesuatu dasar yang menyentuh kepentingan rakyat. Sasterawan lebih memahami denyut nadi dan getar jiwa berbanding para birokrat yang ada kala kontang rasa manusianya. Hasil penulisan yang tinggi falsafahnya tidak akan lupus ditelan zaman malah terus dijadikan cermin untuk menyingkap kehebatan silam seterusnya dijadikan penyuluh masa depan.
Sebab itu peranan penulis berlaku sepanjang zaman. Saya pernah mengemukakan pertanyaan yang nakal, apakah penulis buat andainya tidak ada sebarang peraduan atau sayembara penulisan. Ikatan yang boleh disimpul dalam isu ini ialah penulis lahir bukan bersebabkan ada atau tidaknya sebarang insentif seperti peraduan atau sayembara, kerana penulis adalah pencetus idea dan tanggungjawabnya sebagai arkitek pembangunan minda manusia.
Bagi generasi persuratan di negeri ini, apa lagi yang kita tidak punya. Mekanisme pembinaan tersedia. Ada agensi diwujudkan. Ada gelanggang menunjukkan bakat. Media massa sastera, kita ada tiga syarikat persuratkhabaran ditambah lagi majalah di bawah seliaan Dewan Bahasa dan Pustaka Cawangan Sabah. Kita juga mempunyai ramai tokoh dan ramai penulis yang berwibawa malah diakui berbakat. Meski kurang pengkaji sastera kita masih ada tokohnya yang telah dibuktikan melalui pencapaian di dalam dan luar negara. Tidak hairan satu hari nanti seorang sasterawan kita meraih Anugerah Sastera Negara selepas meraih Anugerah Penulis Asia Tenggara.
Kita tidak lagi bercakap hanya dalam lingkungan daerah atau negeri tetapi mencakupi nusantara dan dunia malah. Tidak bersalahan menjadikan Sabah sebagai dataran persuratan di rantau ini kerana kita mempunyai banyak kelebihan misalnya sumber alam yang kaya dengan kearifan tempatan dari sudut budaya, kepercayaan adat dan adab, politik yang matang dan sebagainya. Oleh yang demikian jangan pandang ringan apabila negeri kita mengadakan program-program yang bertaraf kebangsaan dan antarabangsa. Mari sama-sama membentang idea-idea bernas dalam menanam pasak jati diri untuk sebuah masa depan yang dinamik. Maju bukan semata dari sudut pembangunan fizikal yang tampak bahkan pembinaan batiniah yang akan dijadikan benteng kekuatan kita sebagai insan yang berpedoman, berpanduan dan berwibawa.
Ada tiga hal yang setidaknya mempengaruhi perkembangan peribadi seseorang. Tiga hal itu berupa bakat, lingkungan, dan buku yang dibaca. Bakat mengarah kepada suatu pembawaan sejak lahir. Sedangkan lingkungan merupakan tindakbalas dalam merangsang bakat sebagai kesempurnaan kewujudan. Sementara buku adalah ruang khidmat untuk menandaskan idea dan gagasan-gagasan yang menawarkan ruang inspirasi.

Salah satu bakat yang dimiliki oleh seseorang iaitu kemampuan untuk berbahasa. Secara normal, semua orang yang dilahirkan ke dunia, kemampuan berbahasa menjadi bekal pokoknya. Hal itu menjadi saranan dalam mengembangkan potensi keperibadiannya yang lain. Tinggal di mana orang tersebut berada, maka bahasa yang terbentuk adalah sesuai dengan lingkungannya.

Sementara yang berkait dengan bahasa dan merupakan sebahagian bentuk daripada pengembangan kemampuan berbahasa adalah sastera. Dalam mencipta karya sastera konstruksi bahasa tidak akan terlepas daripadanya. Bahasa sastera merupakan bahasa pengembangan peribadi manusia yang mengarah kepada nilai estetika. Bahasa ini pada dasarnya dibentuk sama dengan bahasa-bahasa pada umumnya, iaitu melalui proses interaksi dengan lingkungan yang bertumpu pada pembawaan masing-masing.

Seseorang menuturkan bahasa disebabkan oleh adanya wacana lingkungan, baik lingkungan fizik mahupun psikik. Lingkungan itulah yang menjadi media pemicu akan hadirnya ujaran bahasa termasuk sastera. Orang tersebut bermaksud ingin menyampaikan pesan tertentu atas fenomena yang telah diperolehinya. Oleh sebab itulah, estetika bahasa dalam sastera merujuk pada dua hal iaitu estetika struktural dan estetika semiotik. Estetika struktural (khasnya puisi) diwakili dengan adanya perwujudan nilai puitis yang berhubungan dengan diksi, rima, irama, aliterasi, asonansi, permajasan, enjambemen dan tipografi. Estetika semiotik pula berorientasikan pada makna dan nilai-nilai yang hendak disampaikan pengarang melalui karya sastera yang membekasinya.

Untuk mencapai kedua estetika tersebut, seorang pengarang tidaklah serta merta atau secara spontan menggenggamnya. Seorang pengarang harus menempuh proses tertentu dalam menggauli dan mengintimi sastera. Proses tersebut dapat ditempuh dengan dua jalan, iaitu menghujani fikiran dengan bacaan-bacaan dan bertukar fikiran atau bertukar pengalaman dengan rakan yang sama-sama berkecimpung dengan sastera. Kedua hal itu tentunya tidak terlepas dari faktor lingkungan juga. Sebab fenomena lingkunganlah yang mengilhami akan hadirnya sebuah karya dari peribadi seseorang.

Kedua-dua estetika di atas pada gilirannya akan menjelma sebagai suatu kekuatan yang sungguh luar biasa dalam karya sastera. Dapat dikatakan bahawa dua hal itu seiring sejalan. Yang satu sebagai jasad dan yang lainnya sebagai roh. Jasad tanpa roh maka tak ada kehidupan. Roh tanpa jasad maka tidak tampak jejak keberadaannya.

Karya sastera adalah karya seni yang berbicara tentang masalah hidup dan kehidupan, tentang manusia dan kemanusiaan yang menggunakan bahasa sebagai mediumnya (Esten, 1980). Seirama dengan itu (Rusyana, 1982) menyatakan, "Sastera adalah hasil kegiatan kreatif manusia dalam pengungkapan penghayatannya tentang hidup dan kehidupan, tentang manusia dan kemanusiaan yang menggunakan bahasa." Daripada kedua-dua pendapat itu dapat ditarik pengertian bahawa karya sastera adalah karya seni, yang menggunakan alat ungkap bahasa sebagai alat penyampainya, yang esensinya adalah tentang hidup dan kehidupan, manusia dan kemanusiaan. Daripada simpulan itu kemudian dapat dimunculkan pertanyaan, "Apakah seseorang perlu belajar sastera?" Jika ya, apa hasil akhir yang diharapkan daripada pembelajaran itu? Bagaimana pembelajaran itu dilaksanakan? Logikanya pembelajaran sastera memang tidak dapat dipisahkan dengan pembelajaran bahasa. Namun, pembelajaran sastera tidaklah dapat disamakan dengan pembelajaran bahasa. Perbezaan hakiki keduanya terletak pada tujuan akhirnya.

Kembali kepada isu pokok untuk membentuk sastera yang mantap kita harus memberi tumpuan kepada aktiviti menulis. Seperti kata Nisah Haron: menulis itu suatu kerja serius. Bukan sekadar melakar kata, menyusun ayat dan berbahasa puitis. Menulis ialah cara seseorang itu berfikir. Menulis karya kreatif pula bukan sekadar mengadun emosi dan menyatukan manusia dengan peristiwa. Ya, menulis itu penuh dengan tanggungjawab kerana sebuah karya itu bukan tempat melampiaskan luahan hati dan perasaan. Penulis juga bukan sekadar menyampaikan cerita tetapi juga mendidik pembaca. Jika sekadar hendak menyampaikan cerita, karya akan kurang bertenaga. Mungkin hanya sedap dibaca, tetapi kurang mengesankan. Mungkin hanya sesuai untuk dibaca santai tetapi mudah dilupakan. Tidak meninggalkan apa-apa bekas kepada pembaca, sama ada kepada minda atau jiwa. Tidak menambah ilmu dan hikmah kepada pembaca.

Mungkin ada segelintir pengarang yang bangga kerana telah menghasilkan sejumlah buku sepanjang penglibatannya dalam dunia penulisan tetapi apakah karya-karya itu telah memberikan kesan atau sesuatu perubahan yang ketara dalam kehidupan pembacanya? Segelintir pengarang pula begitu ghairah meletakkan judul-judul buku tanpa memikirkan kesan terhadap sensitiviti masyarakat. Selain daripada itu, kegemaran yang menjadi ikutan sesetengah kumpulan penulis dalam tindak tanduknya ingin mempopularkan produk sastera melalui bentuk karya yang indah pada bahasa tetapi tidak pada mesej atau intipatinya. Maka meletakkan sastera tidak cukup berpolakan hanya kepada penobatan seseorang pengarang atau kepada sebuah karya yang luar biasa tanpa dibuktikan oleh kehebatan peristiwa atau impak yang menyatu. Akhirnya kita ingin mengatakan bahawa sastera perlu bangun secara semula jadi apabila masyarakat yang membicarakan sesuatu isu itu mampu menekuni pengajaran daripadanya secara luar biasa.


2018 © Pustaka Iqbal Nazim

Ahad, Januari 14, 2018

Kematangan mengangkat taraf pemikiran


DITELITI kepada definisinya, kematangan diertikan sebagai suatu keadaan yang memiliki struktur dan fungsi yang lengkap baik dari segi sifat mahu pun tingkah laku seseorang. Seseorang dikatakan memiliki kematangan apabila telah mampu berbuat dan berfikir secara dewasa. Kedewasaan dan kematangan seseorang tidak serta merta dipengaruhi oleh usia. Kematangan sendiri terbahagi menjadi dua iaitu ‘kematangan instingtif’, merupakan kematangan yang diturunkan dari gen orang tua. Kedua, ‘kematangan inteligen’, bermaksud kematangan yang diperolehi daripada proses mengamati keadaan lingkungan di persekitarannya sehingga membentuk pola berfikir dan bertindak pada diri seseorang. Manusia secara sejatinya memiliki pemikiran alami untuk mengembangkan diri menjadi lebih baik. Hal inilah yang menjadikan seseorang ingin terus belajar dan membenahi diri, agar memiliki kematangan dari segi usia dan pemikiran.

Berdasarkan penelitian, orang yang cenderung menjalani kehidupan yang hebat dan penuh perjuangan menjadikan orang tersebut lebih cepat dihampiri kematangan. Sebab semakin tinggi tekanan dalam kehidupan, memaksa seseorang untuk berfikir gigih, menghadapi serta mampu bertahan terhadap situasi yang tidak menggembirakan hatinya. Itulah mengapa istilah ‘pengalaman adalah guru terbaik’ begitu mengena hati orang yang membacanya. Sesungguhnya kenyataannya memang demikian, pengalaman membentuk keperibadian yang matang.

Kematangan bagaimana pun tidak harus merasakan penderitaan berpanjangan kerana kematangan sendiri dapat terjadi secara pembelajaran. Sehingga kedewasaan bertindak dan berfikir dapat diajar oleh orang terdekat terutama ibu bapa. Menanamkan rasa empati dan kerja keras tentunya juga akan memberikan kesan psikologi seseorang menjadi lebih matang. Belajar tidak harus menginjak kotoran sendiri, misalnya, mungkin juga dari pengalaman hidup orang lain.

Jika kembali kepada zaman Socrates, di mana kematangan berfikir itu tercetus apabila Socrates mulai berhujah pelbagai perkara dan dimulai dengan persoalan dasar seperti keadilan, estetika, agama, sistem, kemanusiaan dan sebagainya. Kemudian dilanjutkan oleh falsafah yang bertali arus sehingga muncullah perbagai aliran pemikiran dan falsafah yang masing-masing membawa fahaman serta pandangan berdasarkan inti atau isi yang dilihat dari sisi mana cuba diterokai.

Kepelbagaian aliran pemikiran itu sebagai suatu tanda yang penting menunjukkan manusia matang berfikir dan mencetuskan idea yang rencam berkenaan realiti kehidupan. Dan sebenarnya, apabila kita berbalik kepada kematangan berfikir yang harus diberikan perhatian dalam masyarakat masa kini, kita percaya satu dua daripadanya adalah berpunca daripada pandangan yang berbeza dan melawan arus. Dan ia bukan petanda adanya suatu ancaman, perubahan drastik yang berbahaya atau satu semboyan yang negatif malahan ia adalah suatu bentuk aliran yang beredar mengikut keperluan semasa dan keadaan. Harus diingat bagaimana sesuatu masalah itu berlaku, tanpa adanya pemikiran matang dan jelas ia tentu akan merusuhi pada akhirnya dan membekaskan kegagalan semata-mata.

Keperluan masa dan sejarah masa kini kepada ‘berfikir dengan matang’ akan mampu memperbetulkan keadaan dan bukan menganggapnya sebagai suatu virus yang akan melingkupkan segala yang ada. Hal ini barangkali boleh juga kita kaitkan dengan ungkapan mengajak masyarakat ke arah sikap profesional dalam menanggapi sesuatu atau melakukan sesuatu dengan tindakan yang menzahirkan rasa sejahtera.

Semua tamadun pada asalnya berhadapan dengan risiko apabila timbulnya gejala berfikir secara matang ini. Tidak perlu disebut dengan panjang lebar, tetapi sebagai contoh pemikiran Socrates yang dikatakan akan merosakkan orang muda, Hang Nadim dalam ceritera Sejarah Melayu melalui kisah Singapura dilanggar ikan todak, Imam Ahmad bin Hambal yang dipenjarakan apabila teguh menyatakan tentang Al-Quran bukan makhluk, Galileo Galilei yang juga diperlakukan dengan tidak baik oleh pihak agamawan Kristian pada zamannya apabila beliau tetap dengan pandangan sains bahawa bumi ini bulat, Leo Tolstoy pula sanggup meninggalkan kehidupannya yang mewah demi mencari makna kebenaran dan sebagainya.

Tidak kiralah ia bersangkutan dengan sejarah semata-mata ataupun politik, tetapi yang jelas ‘orang yang berfikir matang’ adalah mereka daripada golongan yang celik kepada masalah semasa dan cuba bangun dengan kesedaran bahawa tentu wujud sudah gejala negatif yang terselindung yang sepatutnya tidak berlaku.

Maka berfikiran matang dan cuba memberikan satu perubahan bentuk kepada pemikiran streotaip sebetulnya tidak bersalah pada keadaan-keadaan yang tertentu. Hanya bagi pihak yang tergugat pantas merasai pedih dan bimbang akan kedudukannya. Tetapi bagi segolongan pihak (tidak kira dari mana ranting sekalipun) jika mereka mahu memahami gejala berfikiran matang dan mahukan bentuk yang baharu, mereka sedia menanggapinya sebagai cabaran dan cara untuk memahami pihak yang sedang dalam ‘berfikiran matang’ itu. Kesediaan yang bukan untuk menyekat tetapi mendorongnya supaya fikiran itu benar-benar membantu bukan mengheret kepada masalah-masalah yang lebih merumitkan.

Jika perhalusi lagi mauduk ‘berfikiran matang ini’, ia agak sukar untuk difahami terutama kepada masyarakat kita yang masih berada di dalam keadaan zon yang belum matang. Lantaran kematangan berfikir mempunyai ruangnya yang luas, ia tidak sekadar melalui perbincangan ala kadar di medan-medan yang belum begitu terbuka. Tetapi ia menjangkau kepada penyerapan budaya intelektual kepada masyarakat terbanyak. Ia harus menyeluruh sehingga kepada masyarakat bawahan dan kesan dirasai seperti diterima dan dipupuk pula oleh tangan-tangan yang mahukan kematangan berfikir itu dipanjangkan.

Jika sekadar dengan fasilitinya sahaja dari segi fizikal iaitu adanya yayasan, institut tertentu, ataupun institusi yang lebih tinggi, ia sebetulnya merujuk dan tidak melambangkan apa-apa kepada makna kematangan berfikir itu. Malahan kewujudan bentuk-bentuk yang bersifat konkrit dan boleh dilihat dengan mata, tidak semestinya akan mempamerkan maknawi sebenarnya kematangan berfikir. Malahan itulah salah satu simbol yang dikakukan dengan cara mewujudkannya dan dibekukan fungsinya atau diterhadkan fungsinya kepada satu-satu perkara. Maka kematangan berfikir sekadar untuk orang-orang tertentu dan demi tujuan tertentu dan tidak menyeluruh kesannya. Jadi, tidak semestinya adanya bangunan dan alat yang cukup sudah melambangkan kematangan berfikir. Tetapi masyarakat yang berfikir hanya melayani pengetahuan dan semangat budaya dan nilai positifnya untuk membangunkan persekitaran kematangan berfikir.

Secara objektifnya, kematangan berfikir lebih besar dan bermakna daripada bawaan politik yang boleh disangkutpautkan sekarang ini, namun sebenarnya untuk memahami gejala kematangan berfikir ini, ia jauh daripada kefahaman kita terhadap apa yang berlaku sekarang meskipun ada takrifan atau rujukan kepada kematangan orang ramai dalam berfikir, namun realitinya kita masih jauh dan memerlukan lebih banyak suntikan pemikiran-pemikiran dan idea-idea bagi menjana pemulihan kematangan masyarakat kita. Kita tidak pasti apakah menjelang 2020 ini masyarakat akan memperkasakan pemikiran mereka tanpa menunggu lebih lama sehingga terpaksa menanti 30 tahun selepasnya? Di saat masyarakat berhadapan dengan pelbagai bentuk cabaran, tekanan hidup masa kini, mudah-mudahan akan membentuk nilai kematangan berfikir itu secara perlahan-lahan. Akhirnya nanti wujud kematangan intelektual yang bermaksud arif (cerdik, pandai, bijaksana, berilmu) juga membawa erti berakal, orang yang mengetahui, berbudaya dan berakal fikiran secara matang.

Sekiranya berlaku, ia tentu mampu mengimbangi banyak persoalan yang berlaku  dan sekaligus membantu memperbetulkan keadaan dan menjadi satu ransangan yang kuat untuk pihak yang berwajib mencipta langkah-langkah yang lebih kukuh, tidak sekadar satu bualan dan omongan. Kematangan berfikir bukan lagi isunya, tetapi bagaimana mahu membangunkannya.

Layakkah kita berbangga dengan kemerdekaan melangkaui setengah abad ini tanpa kemerdekaan berfikir yang matang? Satu persoalan yang ramai ingin menanggapi jawapannya. Sesungguhnya kita percaya kepada pandangan masyarakat atau bangsa yang banyak berfikir adalah bangsa yang paling bermaruah dari segi politik, estetika, falsafah dan ekonominya. Ia bermula daripada semua jiwa dalam bangsa itu bukan semata-mata daripada seorang politikus atau sesiapapun. Tapi ia perlu pemulanya. Perlu perangsangnya. Siapa lagi jika bukan kita sendiri meski pun hanya sebagai seniman, penulis dan sasterawan kecil. Kita harus menyatakannya dalam mauduk sastera yang mantap mengangkat tarafkan pemikiran sterotaip kepada pemikiran intelektual yang dinamik sehingga menjangkau pemikiran futuristik yang diimpikan.


© 2018 PUSTAKA IQBAL NAZIM

Sabtu, Januari 06, 2018

Penyajian Puisi Keperluan Sejagat

APABILA membicarakan puisi terus kita digambari sebagai salah satu ragam karya sastera yang terikat dengan irama, ritma, rima, bait, larik dan ditandai dengan bahasa yang padat. Puisi merupakan seni tertulis yang menggunakan bahasa sebagai kualiti estetiknya atau keindahannya. Puisi juga mengutamakan bunyi, bentuk dan juga makna yang hendak disampaikan. Mendengar puisi sepertinya sudah tidak asing lagi bagi para penulis yang telah mendapatkan ‘roh’ dan juga tugas untuk membuat puisi.
Semata ingin mengulang jelas maksud puisi dan asal usul puisi: Kata puisi secara etimologis berasal dari bahasa Yunani Kuno (ποιέω/ποιῶ (poiéo/poió) = create, adalah seni tertulis di mana bahasa digunakan untuk kualiti estetiknya sebagai tambahan, atau selain erti semantiknya. Sedangkan dalam bahasa Inggeris, padanan kata puisi ini adalah poetry yang erat dengan poet dan poem. Mengenai kata poet, Coulter (dalam Tarigan, 1986:4) menjelaskan bahawa kata poet berasal dari Yunani yang bererti membuat atau mencipta. Puisi itu sendiri sebelum sampai ke Nusantara, sudah sangat terkenal di dunia barat. Banyak karya kuno, dari Veda India (1700-1200 SM) dan Zoroaster's Gathas (1.200-900 SM) ke Odyssey (800-675 SM), tampaknya telah disusun dalam bentuk puisi untuk membantu menghafal dan lisan dalam pra-sejarah dan masyarakat kuno.

Puisi yang tertua adalah Epos Gilgames, dari milenium ke-3 SM di Sumeria (di Mesopotamia, sekarang Iraq), yang ditulis dalam naskhah tulisan kuno berbentuk baji pada kepingan tanah liat dan kemudian papirus. Puisi epik kuno lainnya termasuk Yunani epos Illiad dan Odyssey, Old Iran buku-buku yang Gathic dan Yasna Avesta, epik nasional Romawi, Virgil Aeneid, dan India epos Ramayana dan Mahabharata.

Saya percaya masih ramai penulis yang belum mampu menulis puisi sebaiknya atau seindahnya. Akhir-akhir ini ramai penulis mencuba menulis puisi. Mereka menyertai pelbagai penerbitan antologi-antologi puisi. Dalam banyak itu terdapat seorang dua novelis memenangi hadiah sastera bagi genre puisi. Bagaimana pun genre utama mereka bukan puisi. Ini bermakna menulis puisi sebenarnya mudah. Apatah lagi bagai penulis yang pengkhususan mereka merupakan puisi. Mudah menuliskannya tetapi merapikannya sebagai hasil karya seni yang indah bukan semudah itu.

Puisi merupakan karya seni yang berupaya berdiri teguh secara mandiri tanpa perlu berkhidmat untuk atau kepada sesiapa. Puisi tidak wajar dizahirkan untuk tujuan lain selain untuk berpuisi. Ia tidak harus dinilai oleh prinsip retorik moral, mahupun disukat dengan berjana politik ataupun sebarang piawaian yang bukan estetika. Namun begitu, tidak bermakna puisi itu anarkis kerana sebagai karya seni yang tulen, ia mengandungi unsur-unsur pendidikan yang etmpengaruhi pembentukan masyarakat dan budaya masa hadapan. Bukankah 'sastera' cermin masyarakat?

Penulis dan ahli falsafah Jerman seperti Kant, Goethe dan Schiller, misalnya, sependapat bahawa karya seni haruslah mempunyai autonomi atau hak sendiri ke atas hasil ciptaan berbentuk seni. Idea seni untuk seni begitu jelas dalam perbincangan Victor Hugo dalam bahagian prakata Cromwell (1827) dan Hernani (1830). Bagaimana pun, beliau sama sekali tidak menolak persoalan moral meskipun tidak semestinya menjadi asas untuk diberikan fokus puitik.

Puisi merupakan santapan jiwa dan halwa raga kepada sesebuah masyarakat yang bertamadun. Legasi puisi dalam membina jati diri bangsa-bangsa teragung telah sekian lama diperikan dalam lembaran-lembaran sejarah dunia.

Ironinya, peranan puisi di negara kita pada dekad-dekad ini dianggap tidak lagi relevan oleh sesetengah pihak. Apatah lagi bidang sastera sudah lama dipinggirkan demi mengejar janji-janji alaf. Generasi hari ini tidak lagi memandang aliran sastera, apatah lagi bidang puisi, sebagai salah satu tonggak moral dan teras jati diri sebuah masa depan yang bermaruah. Jika ada sekali pun hanyalah dalam kelompok yang amat rendah. Memang betul, setiap tahun puluhan buku puisi diterbitkan dan setiap minggu di media masa serta setiap detik di media sosial puisi-puisi diperlihatkan, berapa ramai pula orang yang mengambil berat terhadapnya.

Tegasnya, aliran sastera hari ini tidak lagi berupaya menjadi gerbang impian yang menjanjikan harta dan laba untuk kesejahteraan masa hadapan bagi generasi muda. Ditambah pula dengan sikap kebanyakan orang yang gemar mengejar sesuatu yang baru dan mencicirkan apa yang dikendong sekian lama. Walhal, bukan itu gagasan dan aspirasi negara.

Anehnya, dalam seluruh kegawatan masa hadapan buana puisi negara yang tidak ketentuan ini, sesetengah penggiat puisi kita masih leka berpolemik sesama sendiri. Sesetengahnya lebih gemar membentuk kelas atau kelompok tertentu dalam menilai mutu seni sesebuah karya puisi. Tidak kurang pula yang menyokong usaha pengelasan sebegini demi menjayakan agenda peribadi untuk mengangkat hasil karya sendiri.

Jangan terkejut jika dikatakan bahawa puisi hari ini terbahagi kepada kelas-kelas tertentu. Ia bukanlah fenomena globalisasi mahupun glokalisasi - bahkan ekoran daripada sikap kita sendiri yang kurang ambil peduli.

Secara umumnya, masyarakat sudah arif dengan mutu dan nilai seni mahakarya-mahakarya agung puisi-puisi garapan para Sasterawan Negara. Meskipun tidak akrab, tetapi kebanyakan daripada kita sudah biasa. Justeru, mercu pencapaian mereka tidak perlu dikupas bicara dan diragu sangsikan lagi. Atas akauntabiliti seni, mereka berkarya untuk masyarakatnya.

Malangnya, dalam usaha kita mengiktiraf mercu-mercu yang terbina itu, kita diajak pula menolak jerih usaha para pemuisi lain yang juga membina mercu-mercu karya mereka dengan hala cara yang sedikit berbeza. Mereka memilih untuk menzahirkan makna karya secara terang-terangan.

Puisi yang mudah difahami sebegini dengan pantas dilabelkan oleh para sarjana sastera sebagai prosa puitis atau puisi prosaik yang rendah mutu seni ciptaannya. Manakala bagi mereka yang mengambil pendekatan untuk keluar daripada klise dan retorik puisi dengan tidak menzahirkan makna karya mereka pula akan dilabelkan sebagai `puisi atau sajak kabur'. Kedua-dua kategori ini dilabelkan berada pada kelas yang sama oleh sekelompok penilai kesusasteraan puisi Melayu. Di Sabah hal ini belum melalui kajian yang terperinci.

Buana puisi Melayu sudah sekian lama berpolemik antara seni untuk seni atau seni untuk masyarakat. Mutu dan nilai seni yang dipiawaikan kepada kedua-dua kelas ini tidak perlulah dinyatakan lagi. Sudah terang lagi bersuluh.

Jesteru, industri cetakan buku-buku puisi harus diimbangi dengan aktiviti apresiasi dan bedah karya yang berterusan. Penyair juga harus menerbitkan karya sendiri bukan semata mengharapkan undangan atau usaha sama penerbitan anotologi. Bagi generasi penyair muda yang baru barangkali wajar tetapi kewajaran ini harus diberikan kesinambungan melalui projek buku. Pelestarian karya-karya mega yang bakal dimegahkan generasi akan datang bertitik tolak daripada sekarang. Karya yang megah mungkin sinonim dengan karya musiman yang sifatnya tidak abadi. Begitu karya-karya ini lahir dengan sengaja mengikut keperluan, penyairnya juga lahir mendadak. Apa yang diinginkan bukan nilai estetika tetapi mesej yang langsung membara semangat yang sementara juga bentuknya. Sudah pasti bukan puisi-puisi begini yang diperlukan sebagai benteng jati diri penyair dan puisi-puisi Melayu.

Para penggiat puisi harus terus menyatakan pilihan mereka dalam berkarya. Barangkali saat anda begitu ghairah menulis kerana menyertai operasi perbukuan, soalnya, apakah kayu ukur yang telah dikenalpasti karya-karya yang dihasilkan itu menyatakan impak tertentu kepada masyarakat. Mungkin ia hanya ingin menyampaikan gagasan tertentu tetapi mengabaikan elemen keindahan. Pada masa yang sama atas keghairahan membukukan karya tetapi lupa sama ada keberadaan karya itu mampu dipertahankan untuk meletakkan kebitaraannya. Ke arah itu, sudah tentu keberanian untuk memperjuangkan masa hadapan genre puisi harus berpaksikan ilmu, kesejagatan ilham dan pemurnian fikiran.

Mudah-mudahan pembicaraan puisi-puisi para penulis kita di Sabah akan diungkayahkan sempena Festival Penulis Negeri Sabah anjuran Badan Bahasa dan Sastera Sabah (BAHASA) pada 2018 ini. Sebaiknya perbanyakkan penglibatan para penulis terbabit melalui wacana proses kreatif masing-masing. Selain daripada itu memperagakan buku-buku yang pernah diterbitkan di samping memungkinkan dianjurkan juga pameran para penulis puisi seluruh Negeri. Salah satu bentuk mengenali para penulis puisi ialah melalui pemeragaan karya selain wacana kreatif yang dimaksudkan.

© 2018 PUSTAKA IQBAL NAZIM