Jumaat, November 21, 2008

Penubuhan MBSS

Biarpun kelopak-kelopak bunga akan gugur menyembah bumi atau terbang dibawa angin berlalu, namun wanginya tidak pernah hilang dalam apa masa sekalipun. Analogi ini tentu sahaja mudah untuk dimengertikan dan ditamsil sebagai kesinambungan hujahan Datuk Haji Mohd Ariffin Arif di Dewan Undangan Negeri Sabah yang telah saya lestarikan dalam blog ini.

Sebagai individu tentu sahaja pandangan ini begitu relevan dengan keperluan mahupun intisari yang dihasratkan oleh para pendukung sastera dan bahasa. Memang wajar sekali sebagai orang yang berwibawa seperti Datuk Haji Mohd Ariffin, membawa segala persoalan rakyat dan menyampaikannya secara rasional di dewan yang mulia agar satu keputusan dapat digubal demi manfaat yang bakal dinikmati.

Sebagai pemimpin badan penulis, saya bagi pihak Ikatan Penulis Sabah (IPS) ingin menyatakan sokongan dan amat mengalu-alukan penubuhan Majlis Bahasa dan Sastera Sabah seperti yang dibangkitkan. Selari dengan sokongan yang diberikan oleh Badan Bahasa dan Sastera Sabah (BAHASA), IPS beriltizam bersungguh-sungguh untuk memanfaatkan sebuah rumusan yang jitu sehingga majlis ini menjadi realiti. Penubuhan majlis ini amat wajar pada saya sebagai pendukung perjuangan penggiat sastera dan bahasa secara menyeluruh di Sabah.

Aktiviti sastera yang global memerlukan penglibatan ramai pihak termasuklah komitmen pihak kerajaan khususnya kerajaan Negeri. Ini perlu dilestarikan secara sungguh-sungguh dan berterusan. Penubuhan majlis ini juga akan merancakkan program-program berkaitan secara terancang malah lebih terarah bukannya bermusim. Di samping itu ia mampu menjana kepelbagaian citra rakyat Sabah yang terdiri daripada berbagai etnik menerusi elemen-elemen sastera dan budaya serumpun. Malah usaha penubuhan ini amat bermakna kerana dapat mengakrabkan persefahaman dan penyatuan bangsa apabila program-program penataran bahasa serta pemuliharaan sastera setempat dilaksanakan lebih terancang, dipersatu dan bukan berpecah-pecah mengikut kepentingan sesuatu kelompok.

Marilah sama-sama kita mengatur langkah ke arah penyatuan idea dan membentuk satu perjuangan yang jitu demi merealisasikan landasan yang membawa dunia sastera dan bahasa kita bebas bergerak mengikut aliran pemikiran masa kini.

Tiada ulasan: