Khamis, Julai 07, 2005

Berdialog BUKAN Bermonolog

Seperti dalam Kemsas

Isu awal, pesan Ketua Pengarah DBP Dato Dr. Firdaus Abdullah, 'berdialog bukan bermonolog!'. Berdialog dari sudut dua dimesi (pada pandangan saya), pertama ada interaksi daripada peserta melalui serasehan fikiran silang di samping pandangan yang tentu saja ke arah yang membina. Ini juga selari dengan tema: Persuratan Melayu Menjana Pembinaan Bangsa. Keduanya iailah dialog dari sudut yang lebih luas sebagai suatu muatan terbaru untuk direalisasikan. Misalnya usaha menjana pembinaan bangsa itu menerusi pemusatan bahan sastera dan budaya seluruh borneo dan kalimantan, pentokohan individu dan buku dan juga melestarikan aktiviti rantau ini dalam sebuah portal bersama sejajar dengan teknologi global.

Lazim bagi sebuah dialog. Hanya kematangan saja yang sebaiknya digunakan untuk menilai tiras kejayaannya. Dialog itu sendiri pun belum berakhir, hanya ditangguhkan untuk pertemuan selanjutnya di Brunei Darussalam pada tahun 2007. Tempoh dua tahun itu, saya kira memberi ruang terbaik untuk merealisasikan kesimpulan yang telah diungkayahkan dalam sidang pleno. Kemsas belum mendapatkan maklumat kandungan kesimpulan yang dimaksudkan. Sekadar bayang-bayang dan cerita di luar dewan, saya dengan beberapa orang rakan berpendapat agar anugerah persuratan yang bakal diwujudkan itu melihat kepada realiti yang sebenar. Pihak yang berkenaan wajar memilih ketokohan apabila tokoh itu merupakan sasterawan yang konsisten dalam dunia persuratan dan penghasilan buku merupakan keutamaan. Jika tidak, apa yang terjadi tokoh yang diangkat nanti merupakan tokoh yang 'itu-itu juga' dan tidak ada peluang kepada mereka yang lebih layak tanpa mengira usia. Saya suka merujuk kepada penobatan tokoh sebelum ini sama ada disediakan oleh kerajaan negeri mahupun pusat sehingga kepada badan-badan bukan kerajaan.

Mudah-mudahan melalui ruangan di Kemsas ini, kita boleh menjana lebih banyak pandangan sebagaimana pandangan membina daripada Jasni Matlani, Haji Ismaily Bongsu, Dr. Haji Chacho Hj Bulah dan Hassan Saprin ketika sesi dialog.

Saya amat bertuah kerana mendapat tempat untuk menyampaikan serba sederhananya kewujudan siber sebagai pilihan para penulis untuk menyampaikan karya. Secara sengaja memaparkan Kemsas dan esastera.com di samping contoh terbaik daripada milis-milis yang wujud di Indonesia seperti Cybersastera.net. Pada yang sudah biasa dengan dunia siber, saya fikir tidak memberi masalah besar. Budaya berkarya di siber bukanlah bermaksud menjadikannya kekal, tetapi sebagai wahana atau ruang pilihan yang lain jika tidak mendapat tempat di media konvensional. Isu itu memang menarik untuk menjadi dialog tetapi masa terlalu singkat sehingga ada peserta yang emosional marah apabila tidak diberikan peluang bercakap. Kertas pembentangan yang banyak tidak dapat diimbangi dengan jangka masa yang relatif pendek. Inilah realitinya di mana-mana juga. Tetapi para peserta dalam Dialog Borneo Kalimantan VIII ini cukup bertuah kerana berkesempatan mendengar kesemua pembentangan. Jika dalam pertemuan seumpama yang lain, terjadi pembentangan yang serentak masanya. Terakhir semasa saya berada di Perhimpunan Penulis Muda Nasional di Pontian Johor awal bulan Mei lepas. Para peserta yang mendengar pembentangan kertas kerja saya dan rakan-rakan lain tidak berpeluang mengikuti perbincangan terhadap pembentagan kertas kerja di bilik yang berbeza.

Saya berhadap peluang terus diberikan untuk lebih ramai lagi penulis terlibat dalam aktiviti seumpama ini di tempat-tempat lain. Saya ingin mengucapkan tahniah kepada Pengarah DBP Cawangan Sabah kerana berjaya melaksanakan Dialog Borneo Kalimantan ke-VIII ini. Pada saya, saya tidak melihat yang kecil kerana yang kecil itu hanyalah peristiwa biasa terjadi di mana-manapun. Saya lebih memandang yang besar kerana yang besar itu ialah cita-cita, visi dan harapan semua sasterawan dan budayawan rantau ini untuk menjana lebih senergik segala saranan dan pemaparan budaya dan sastera oleh para pemakalah terpilih daripada kelima-lima wilayah (Brunei DS, Kalimantan, Sabah, Sarawak dan Labuan) di rantau Borneo Kalimantan.

Tiada ulasan: