Sabtu, April 01, 2017

Puisi menghidupkan cinta


Oleh Hasyuda Abadi
hasyuda@gmail.com

PERNAH saya ditanya untuk apa puisi diciptakan? Saya berkata puisi bukan sahaja dicipta tetapi juga perlukan apresiasi. Puisi tanpa apresiasi mungkin biasa terjadi tetapi dengan apresiasi puisi menerima pemaknaan yang lebih lanjut. Apresiasi merupakan kecenderungan untuk menikmati nilai sebuah karya. Bagaimana membaca dan menikmatinya bersesuaian dengan bentuk sesebuah puisi yang siap.

Sekurang-kurangnya dua situasi membaca puisi biasa ditekuni pembaca iaitu pertama secara mandiri, yakni dibaca dan didengar oleh diri sendiri. Keduanya, puisi dibaca dan didengarkan kepada orang lain dengan sejelas-jelasnya. Yang kedua ini lazimkan kita dapat ikuti dalam acara baca puisi atau peraduan-peraduan deklamasi puisi. Mungkin ini belum menjadi jawaban yang tepat sesebuah puisi itu tercipta. Puisi sebagai sebuah karya seni harus diciptakan dengan kreativiti yang melahirkan perjalanan jiwa seorang penyair, dan diksi dipilih dari unsur yang dihayati oleh penyair. Benarkah perlunya kemahiran untuk menulis puisi? Meski pertanyaan ini kurang penting bagi sesetengah yang menulis puisi namun tampak perlunya apabila karya dipilih antara karya yang baik dengan yang tidak. Baik atau tidak itu juga sifatnya subjektif. Maksudnya oleh setengah peneliti atau pembaca, pembacaan mereka tidak sama.

Penyair juga harus dapat menemukan nilai-nilai yang ada dalam masyarakatnya dan mengangkatnya menjadi sebuah karya yang sanggup memberi manfaat bagi kemanusiaan. Salah satu jaminan yang penting dalam kreativiti adalah kejujuran penyairnya terhadap apa yang dia kuasai. Boleh dikatakan bobot sebuah puisi dan juga karya sastera lainnya adalah untuk mengungkapkan kebenaran universal.

Dalam sesebuah puisi, kebenaran itu terbungkus oleh metafora seperti sutera tipis yang indah dan halus motifnya. Di situlah tantangan utama bagi seorang penyair untuk melahirkan sebuah puisi yang bagus, ia harus melewati sebuah perjuangan kreatif yang tidak mudah. Perjuangan merangkai kata-kata menjadi suatu kesatuan unifikasi yang utuh yang mampu menggelorakan perasaan dan mampu menyentuh kalbu.

Setiap penyair yang baik pasti memiliki arah dan punya obsesi tertentu dalam berkarya di mana ia dengan setia dituntut terus menerus mengunyah kata demi kata untuk mencapai kesempurnaan estetiknya, sekali pun proses itu harus ia lewati berulang kali dengan susah payah. Mengolah gagasan yang sama terus menerus adalah merupakan bentuk obsesi, kerana kata-kata boleh diciptakan kembali lewat sekian banyak pendekatan atau diproses kembali melalui segala aspek kreatif untuk mencapai sebuah impresi yang baharu dan lebih segar dengan gaya pengucapan yang lebih bernas. Oleh kerana itu seorang penyair yang baik pada hakikatnya tidak pernah berhenti bereksperimen kerana setiap bentuk percubaan penulisan pengalaman dan perenungan ke dalam puisi adalah upaya untuk memperoleh jawapan daripada kegelisahan puitik seorang penyair untuk menemukan kata-kata yang tepat mewakili perasaan dan isi hatinya.

Menelurusi proses kreatif penulisan puisi sama asyiknya dengan menulis puisi itu sendiri. Setiap penyair sudah pasti memiliki cara pandang yang berbeza tetapi secara esensial akan mengarah pada titik yang sama, yakni puisi sebagai medan ekspresi dari bayang-bayang pengalaman. Perlu diingat bahawa puisi itu mudah dipelajari tetapi isi dan mutu puisi sangat bergantung kepada intensiti penghayatan si penyair terhadap berbagai pengalaman hidup yang menarik perhatiannya. Termasuk juga dalam hal ini adalah penguasaan akan kata dan bahasa.

Meskipun penulisan puisi boleh dipelajari tetapi kenyataannya tidak mudah. Salah satu alasannya adalah bahawa seorang penyair itu harus peka terhadap keadaan jiwanya, perasaannya, dan juga terhadap seluruh pengalaman hidupnya yang bersifat fizik ataupun metafizik. Secara fizik bererti sang penyair mengalami atau melihat sendiri kejadiannya. Sedangkan secara metafizik adalah pengalaman tidak-ragawi yang hanya berhubungan dengan perasaan (tidak dengan tubuhnya).

Kepekaan itu penting bagi seorang penyair. Sebab itulah mengasah kepekaan perlu dilakukan untuk memperlancar daya kreatif seorang penyair dalam menulis puisi-puisinya. Inilah yang nantinya akan menjadi bank naskhah pengalaman seorang penyair. Dari sini pula dapat disimpulkan bahawa menulis puisi itu tidak akan lahir dari ‘ruang batin yang kosong’. Lalu bagaimana dengan imaginasi?

Imaginasi memberi gambaran yang menyenangkan ke dalam fikiran dengan menjadikan segala sesuatu lebih sempurna daripada apa yang diketahui sebelum ini. Imaginasi menghalang kita untuk berpuas hati dengan keadaan sekarang mahupun keberhasilan masa lalu, dan terus mendorong kita untuk mengejar kesenangan yang belum pernah dicuba untuk atau keutamaan yang ideal.

Kunci menuju imaginasi kreatif ialah asosiasi. Asosiasi terbentuk oleh tiga hukum iaitu: Kedekatan - kasut bayi mengingatkan kepada si bayi; Kemiripan - bila melihat gambar singa teringat gambar kucing; Kontras - seorang kerdil akan mengingatkan kepada raksasa.

Tindakan kita dalam hidup merupakan hasil asosiasi dengan keyakinan, idea dan kepercayaan yang sudah ada. Asosiasi juga bekerja melalui suara. Contohnya, saya sering mendapati bahawa waktu yang paling kreatif adalah ketika saya mendengar orang berbicara.

Menurut ‘Kamus Kesusasteraan’ (DBP, 2015:138) pula imaginasi adalah ‘kebolehan menggambarkan sesuatu dalam fikiran. Imaginasi tidak bersifat kenyataan tetapi dipenuhi khayalan dan angan-angan. Imaginasi mampu membentuk imej atau representasi dalam karya sastera’.

Dalam menulis puisi, imaginasi itu lebih berdasar kepada pengertian kedua kerana pengertian pertama sudah terangkum di sana. Agar imaginasi kita kena atau tepat pada sasaran maka kita pun harus mampu menguasai kata-kata dan bahasa dengan baik. Kata-kata dan bahasa adalah alat untuk mengomunikasikan bayang-bayang pengalaman yang hendak diekspresikan di atas kertas.

Kalau diksi sudah dikuasai tentu pada saatnya kita akan berhadapan dengan rima dan ritma. Fungsi keduanya ini sebagai penegasan dari apa yang ingin disampaikan oleh  penyair. Permainan unsur bunyi dalam struktur puisi akan membangun makna puisi yang bersangkutan. Jelas sudah bahawa puisi tidak hanya dibangunkan oleh sembarang rangkaian kosa kata dan gramatikal yang melahirkan pesan, tetapi juga dibangun oleh unsur-unsur estetik bunyi daripada rangkaian vokal dan konsonan yang berlagu dan berirama.

Mengukuh kepunyaan dalam konteks mendalami bagaimana pencarian kata dan bahasa dalam penciptaan karya kreatif khususnya puisi perlu melalui fasa-fasa tertentu. Masa lalu sering menjadi harga yang berwibawa dan membaca segala peristiwa dengan tekun.

Satu-satunya nasihat bagi pengarang muda ialah sesuatu yang mungkin sangat baru bagi sebahagian mereka, iaitu membaca. Jika anda senang menulis, kenapa anda meremehkan apa yang sudah ditulis? Membaca bukanlah semata yang tersurat, tetapi juga yang tersirat. Bacalah alam. Bacalah peristiwa. Bacalah orang-orang yang ada di sekitar kita. Bacalah segala hal yang membuat kemanusiaan kita menjadi penting bagi orang lain, yang apabila kita tidak ada membuat orang lain merasa kehilangan. Membaca … akan membuat kita lebih bernilai. Lebih-lebih lagi jika kita membaca sendiri tulisan yang sudah kita buat, hingga mengetahui berbagai kesalahan sebelum orang lain mengetahuinya. “Perbaiki tulisan anda dengan mencari kata, membaca, dan menulis,” kata Gary Provost.

Imam Syafi’i juga mengatakan, goresan penaku di tengah lembaran kertas, terasa lebih indah berbanding khayalan. Aku terjaga setiap malam untuk belajar, pada saat orang-orang lelap tertidur.

Cuma terjadi pendekatan yang saya anggap sebagai penulis yang malas apabila membentuk sebuah puisi berdasarkan bunyi atau jumlah kata yang tidak menggambarkan terlahir sebuah karya yang boleh dipertimbangkan sebagai karya yang wajar dibaca dan diapresiasi. Puisi bukan semata kata-kata tetapi kata-kata yang indah akan mencipta kesegaran yang tersendiri. Kesegaran pada puisi itu sendiri dan kesegaran dinikmati pembaca puisi. Di mana letaknya keindahan dan kesegaran pada sebuah puisi yang kontot dan terbantut yang begitu skima oleh pilihan kata-kata yang dipaksa-paksa dengan sengaja. Dewasa ini para penulis kita cepat teruja dengan eksperimen apatah lagi diikuti oleh pengikut yang ramai. Soalnya, akhirnya ke mana bentuk karya seperti itu? Saya percaya ia akan berakhir dengan eksperimen demi eksperimen seterusnya. Maka jadilah karya yang popular bukan karya yang bermutu.

Sebelum mengakhiri catatan ini, penyair bukan seorang yang hanya suka kepada imaginasi tetapi juga dunia nyata yang berguna buat manusia. Sebab, puisi tidak mungkin akan menghidupkan semula seseorang yang disayangi namun citra yang unik dari bahasa dan kata-kata yang disatukan melalui diksi terpilih segar dan unsur-unsur keindahan sentiasa ‘menghidupkan’ cintanya. Itulah nikmat puisi yang diciptakan.

PUSTAKA IQBAL NAZIM

Tiada ulasan: