Rabu, April 09, 2014

Gosip sastera yang sia-siaOleh: MOHD. AFFANDI HASSAN
Ahli-ahli falsafah Barat sudah lama menimbulkan masalah kualiti pemikiran dalam masyarakat mereka. Umpamanya, ahli falsafah Jerman Martin Heidegger, menghuraikan dengan panjang lebar cara berfikir yang dipanggilnya “idle talk”, yakni omongan, ocehan, borak kedai kopi, yang sifatnya cetek, mengelirukan, dan menghalang perkembangan pemikiran sihat dalam masyarakat. Prof. Harry G. Frankurt, dalam bukunya On Bullshit (2005) menamakan tulisan atau ucapan begini sebagai sejenis “bullshit”, yang memperagakan kecetekan pengetahuan dan kemalasan berfikir. Pandangan profesor ini dibahaskan oleh ahli falsafah lain, kerana bagi mereka perkara itu penting dan wajar dibahaskan secara akademik.

Bagaimanakah kita dapat mengukur kemajuan berfikir para sasterawan kita? Bagi sarjana dan sasterawan Melayu, istilah “pemikiran” digunakan sewenang-wenang untuk merujuk kepada “isi” sesebuah karya, tanpa mengira karya tersebut karya picisan atau karya bukan picisan. Inilah pendirian rasmi panel Anugerah Sastera Negara yang diterima sebagai aliran arus perdana yang tidak boleh dikritik. Dengan pendirian ini, sebuah karya yang mengajar masyarakat menjadi kurang ajar atau biadab atau yang mengagumi syaitan/iblis adalah sebuah karya intelektual, sebuah karya yang mencerminkan “pemikiran” penulisnya. Jika kita ambil pendirian panel Anugerah Sastera Negara, maka kita akan dapati kesusasteraan Melayu moden amat kaya dengan “pemikiran”, walaupun bersifat picisan, cetek dan keliru. Pendirian ini dipakai oleh Dewan Bahasa dan Pustaka (DBP) ketika menganjurkan seminar tentang “pemikiran” sasterawan negara yang diterbitkan sebagai prosiding seminar berkenaan. Inilah juga yang menjadi pegangan para sarjana dan pengkritik sastera arus perdana. Satu sifat umum yang paling menyerlah dalam prosiding ini ialah kecenderungan yang berlebihan untuk memuji dan memuja sasterawan berkenaan. Analisis yang kritis tidak dibenarkan, malah sebarang tulisan yang kritis, yang menilai karya sasterawan negara secara objektif, jitu dan tepat, tidak boleh diterima jika analisis itu tidak menyokong corak “pemikiran” sanjungan yang ditetapkan oleh panel Anugerah Sastera Negara. Inilah kedudukan “pemikiran” dalam sastera Melayu moden. Kedudukan rasmi ini diperkukuh dalam seminar novel abad ke-20 yang dianjurkan oleh DBP.

Cara berfikir yang ditetapkan oleh panel Anugerah Sastera Negara terlalu tebal sifat feudalnya, walaupun “ukuran” yang digunakan keseluruhannya diasaskan kepada nilai-nilai dalam kritikan sastera Barat. Ini diperlihatkan dengan terang-jelas dalam seminar antarabangsa sastera bandingan yang diadakan di Dewan Bahasa dan Pustaka baru-baru ini. Seorang sarjana yang dijemput menulis kertas kerja untuk seminar itu dipaksa mengubah pendiriannya yang kritis jika sekiranya kertas kerjanya mahu dibentangkan. Sarjana tadi tidak diberi peluang mengemukakan pendapatnya yang tidak disetujui oleh penganjur, sekiranya pandangan kritisnya tidak diubah mengikut acuan yang dikehendaki. Dengan menggunakan alasan bahawa penganjur berhak menentukan corak kertas kerja yang dikehendaki, maka sikap feudal yang antiintelektual dijadikan senjata untuk menolak pandangan kritis tanpa membahaskannya terlebih dahulu. Bolehkah kita berkata sasterawan Melayu/Malaysia pada dasarnya bersikap antiintelektual? Kita harus sedar, dalam konteks inilah kita sering bercakap tentang kejujuran dan sikap lapang dada.

Dalam keadaan seperti ini, maka yang digalakkan oleh pendukung arus perdana ialah tulisan-tulisan yang bersifat gosip, sama ada yang dicedok dari pembacaan yang superfisial atau dari gerak-hati berasaskan emosi ketika melihat sesuatu perkembangan baru. Majalah Dewan Sastera kini menjadi pelopor tulisan sastera bersifat gosip ini, ditulis oleh beberapa orang sasterawan yang sudah ranum (menurut istilah Fatimah Busu, “sasterawan berjenama”). Para kolumnis ini menjadikan ruang majalah yang disogokkan kepada mereka untuk meluahkan “pemikiran” picisan mereka dalam esei pendek berbentuk gosip (sila rujuk Dewan Sastera 2000-2007 dan seterusnya nanti). Tidak seorang pun di antara mereka berminat untuk membahaskan dengan kritis beberapa pandangan dalaman para sarjana, pengkritik dan sasterawan kerana mereka tidak membacanya, akibat dari keangkuhan intelektual yang menjadi budaya hidup mereka. Berapa lamakah lagi gosip sastera ini akan diteruskan oleh Dewan Sastera? Gosip adalah jalan mudah untuk meneruskan kegiatan penulisan di kalangan sasterawan tua yang tidak bertambah ilmunya, malah yang semakin jumud pandangannya. Oleh itu, budaya gosip ini akan diteruskan kerana dengannyalah Dewan Sastera masih dapat diteruskan penerbitannya.  

Melalui gosip sastera ini, pembaca yang terdiri daripada sasterawan muda terutamanya, akan diberi nasihat, amaran, pujian terhadap tokoh-tokoh tertentu yang biasanya dari kumpulan sendiri atau dari kalangan penulis muda yang sokongannya diperlukan untuk memuji para penulis tua yang sudah tumpul akalnya itu. Tidak ada perkara baru yang dikemukakan, walaupun perkara-perkara penting seperti peranan epistemologi dan teologi dalam karya kreatif ditimbulkan sejak sekian lama. Kumpulan ini mendiamkan diri, bukan saja kerana tidak mampu membicarakannya dengan rasional, tetapi juga kerana sikap antiintelektual yang meremehkan perkara-perkara penting yang dianggap tidak relevan dalam penulisan kreatif. Agak menarik apabila ditimbulkan persoalan bahawa novel remaja Harry Potter yang laku di Malaysia dikatakan mempropagandakan ajaran Kristian di satu pihak, manakala di pihak lain yang berupa kumpulan majoriti mengutuk karya itu sebagai mendorong anak- anak memuja syaitan dan menggalakkan mereka mencuri, berbohong, menipu dan sebagainya. Apakah kaitannya dengan epistemologi dan teologi dalam penulisan kreatif? Para kolumnis gosip sastera tidak mempunyai apa- apa pandangan tentang perkara ini, walaupun persoalan ini sangat penting dalam penulisan kreatif. Persoalan ini tentu saja tidak boleh digosipkan begitu saja, tetapi wajib dibahaskan dengan mendalam berasaskan ilmu yang benar. Masalahnya mereka menolak konsep ilmu yang benar itu, dengan itu terus membiarkan diri mereka hanyut dalam arus perdana bersama buih-buih kepalsuan dan sampah sarap pandangan dangkal yang hanya berasaskan kemahuan hawa nafsu mereka sahaja. Dalam konteks inilah ada di antara mereka yang kagum dengan kepintaran syaitan, seperti yang diceritakan oleh Goethe dalam sajak panjangnya Faust. Itulah yang disebut sebagai pemikiran intelektual oleh mereka yang tidak menerima konsep ilmu yang benar itu. Tanpa konsep ilmu yang betul, mereka akan terus meraba-raba berbicara tentang keindahan bahasa, yang akhirnya menjadikan tahi sebagai simbol keindahan dalam karya kreatif. Jika aspek epistemologi dan teologi itu difahami dengan betul dan mendalam, konsep keindahan bahasa itu tidak lagi berlegar di sekitar permainan kata dalam metafora, perbandingan dan sebagainya; tetapi mengarah kepada makna yang dicapai melalui konsep ihsan. 

Keindahan bahasa berasaskan konsep ihsan akan melahirkan karya kreatif yang tidak lagi picisan dan memuja kebiadapan manusia, seperti yang terpancar dalam novel-novel yang memenangi Anugerah Sastera tulisan para sasterawan negara. Melalui konsep ihsan yang dijadikan dasar keindahan bahasa, keindahan itu dilihat dari segi makna dan bagaimana makna itu dilahirkan dalam karya. Ihsan merujuk kepada dua prinsip utama: pertama merujuk kepada penguasaan bahasa yang tepat untuk mencapai makna paling sempurna. Inilah aspek kemahiran yang disebut dalam sebuah hadis yang menyatakan bahawa jika seseorang menyembelih ayam, alat (pisau) yang digunakan haruslah tajam supaya binatang yang hendak disembelih itu tidak menderita. Demikianlah juga tema yang dipilih sasterawan, akan menderita dalam kecetekan pengolahan jika tidak diolah dengan analisis yang mendalam dan masuk akal. Aspek kemahiran ini harus dilihat dalam konteks aspek kerohaniannya, yang disebut dalam sebuah hadis lain yang menyatakan bahawa seseorang yang melakukan amalnya haruslah insaf bahawa dia melakukannya dengan penuh kesedaran semua perlakuannya itu dalam pengetahuan Allah Ta‘ala. Berasaskan prinsip-prinsip ini, perwatakan dalam sesebuah novel misalnya dapat dibuat dengan lebih tepat, sesuai dengan hakikat insan. Karya-karya para sasterawan negara banyak sekali yang menderita dari segi tema dan perwatakan. Dalam gagasan Persuratan Baru, kedua-dua aspek keindahan bahasa itu terkandung dalam konsep taklif, yang menjadi dasar utama persuratan Islam.

Gosip lain ialah pandangan Shahnon Ahmad tentang konsep picisan. Sasterawan negara ini mengaitkan picisan dengan harga buku, padahal karya picisan yang berada di pasaran sekarang lebih mahal harganya daripada karya bukan picisan. Apakah maknanya? Ini jelas menunjukkan sistem nilai kita telah rosak begitu jauh, sehingga seorang sasterawan utama sekali pun tidak kenal lagi mana karya picisan mana yang bukan picisan. Sebabnya cukup jelas: beliau sendiri pun menulis karya picisan itu. Kita boleh bahaskan aspek ini lebih lanjut nanti, jika kita rasa perlu (sebenarnya memang perlu). Sasterawan Negara Muhammad Haji Salleh pula menulis laporan biasa tentang pementasan sebuah drama Inggeris dalam bahasa Indonesia. Kerja ini bukan urusan seorang Sasterawan Negara, kerana kita mempunyai ramai wartawan yang sepatutnya melakukannya. Muhammad Haji Salleh telah dianggap oleh panel anugerah sastera negara sebagai seorang sasterawan intelektual, oleh itu menjadi tanggungjawab beliau untuk mempertahankan anggapan itu benar dengan membicarakan soal-soal penting dalam sastera. 

SUMBER: UTUSAN MALAYSIA ONLINE

Tiada ulasan: