Sabtu, Februari 25, 2012

SESEKALI MENOLEH KE BELAKANG | Persoalan konflik daripada kaca mata penyair


KONFLIK dan sengketa merupakan sinonim dua kata yang sama makna walaupun masih saling berdiri bagi mendukung pengertian masing-masing. Kita sering mendengar konflik di mana-mana di dunia yang berhubung kait dengan idea, kepentingan, kehendak, aliran dan sebagainya antara individu atau kuasa besar yang akrab menghasilkan sesuatu yang menggemparkan.

Konflik berasal dari kata kerja Latin 'configere' yang bererti 'saling memukul'. Secara sosiologis, konflik dimaksudkan sebagai suatu proses sosial antara dua orang atau lebih (misalnya kelompok) di mana salah satu pihak berusaha menyingkirkan pihak lain dengan menghancurkannya atau membuatnya tidak berdaya.

Konflik telah menjadi bahagian daripada kehidupan manusia sejak manusia ada di dunia. Apakah pengalaman intrinsik seorang penyair terhadap konflik atau sengketa yang sedang kita saksikan kini daripada kaca mata seninya? Penyair sebenarnya tidak berhenti membaca, menikmati dan menyuburkan nikmatnya itu dalam bentuk diksi yang sebenarnya sarat dengan seribu satu pemikiran, saranan dan harapan. Begitu berat saranan difikirkan penyair begitu payah juga untuk menamatkan riwayat konflik dan sengketa kerana pengakibatan manusia itu sendiri. Selagi manusia berpaksikan kepada kemahuan, cita-cita dan keperluan yang benar baginya, konflik terus terbina, sengketa terus menjelma dalam kehidupan manusia.

Soalnya mengapa konflik? Mengapa sengketa? Kita percaya setiap konflik atu sengketa yang dialami masyarakat atau dalam kelmpok yang lebih besar didasari oleh hal-hal yang saling bersangkutan dalam kehidupan yang semakin kompleks kini. Ada empat hal yang mungkin dapat kita baca dan fikirkan bersama bagaimana konflik atau persengketaan sering terjadi.

Pertama, perbezaan individu, yang meliputi perbezaan pendirian dan perasaan. Setiap manusia merupakan individu yang unik. Setiap orang memiliki pendirian dan perasaan yang berbeza-beza antara satu dengan lainnya. Perbezaan pendirian dan perasaan terhadap sesuatu hal atau lingkungan yang nyata ini dapat menjadi faktor penyebab konflik sosial, sebab dalam menjalani hubungan sosial, seseorang tidak selalu sejalan dengan kelompoknya. Misalnya, ketika berlangsung pentas muzik di lingkungan pemukiman, tentu perasaan setiap warganya akan berbeza-beza. Ada yang merasa terganggu kerana bising, tetapi ada pula yang merasa terhibur.

Kedua, perbezaan latar belakang kebudayaan sehingga membentuk peribadi-peribadi yang berbeza. Seseorang sedikit banyak akan terpengaruh dengan pola-pola pemikiran dan pendirian kelompoknya. Pemikiran dan pendirian yang berbeza itu pada akhirnya akan menghasilkan perbezaan individu yang dapat memicu konflik.

Ketiga, perbezaan kepentingan antara individu atau kelompok. Manusia memiliki perasaan, pendirian mahupun latar belakang kebudayaan yang berbeza. Oleh sebab itu, dalam waktu yang bersamaan, masing-masing orang atau kelompok memiliki kepentingan yang berbeza-beza. Kadang-kadang orang dapat melakukan hal yang sama, tetapi untuk tujuan yang berbeza-beza. Sebagai contoh, misalnya perbezaan kepentingan dalam hal pemanfaatan hutan. Para tokoh masyarakat menganggap hutan sebagai kekayaan adat yang menjadi bahagian dari segi adat mereka sehingga harus dijaga dan tidak boleh ditebang. Para petani menebang pohon-pohon kerana dianggap sebagai penghalang bagi mereka untuk membuat kebun atau ladang. Bagi para pengusaha kayu, pohon-pohon ditebang dan kemudian kayunya diesport guna mendapatkan wang dan membuka pekerjaan. Sedangkan bagi pencinta alam hutan adalah bahagian dari persekitaran sehingga harus dilestarikan. Di sini jelas terlihat ada perbezaan kepentingan antara satu kelompok dengan kelompok lainnya sehingga akan mendatangkan konflik sosial dalam masyarakat. Konflik akibat perbezaan kepentingan ini dapat pula menyangkut bidang politik, ekonomi, sosial, dan budaya.

Keempat, perubahan-perubahan nilai yang cepat dan mendadak dalam masyarakat. Perubahan adalah sesuatu yang lazim dan wajar terjadi, tetapi jika perubahan itu berlangsung cepat atau bahkan mendadak, perubahan tersebut dapat memicu terjadinya konflik sosial. Misalnya, pada masyarakat kampung yang mengalami proses industrialisasi yang mendadak akan memunculkan konflik sosial sebab nilai-nilai lama pada masyarakat tradisional yang biasanya bercorak pertanian secara cepat berubah menjadi nilai-nilai masyarakat industri. Nilai-nilai yang berubah itu seperti nilai kegotongroyongan berganti menjadi nilai kontrak kerja dengan upah yang disesuaikan menurut jenis pekerjaannya. Hubungan kekerabatan bergeser menjadi hubungan struktural yang disusun dalam organisasi formal perusahaan. Nilai-nilai kebersamaan berubah menjadi individualis dan nilai-nilai tentang pemanfaatan waktu yang cenderung tidak ketat berubah menjadi pembahagian waktu yang tegas seperti jadual kerja dan istirahat dalam dunia industri. Perubahan-perubahan ini, jika terjadi secara cepat atau mendadak, akan membuat kegoncangan proses-proses sosial dalam masyarakat, bahkan akan terjadi upaya penolakan terhadap semua bentuk perubahan kerana dianggap mengganggu kehidupan kebiasaan masyarakat yang telah ada.

Sebagai penyair isu-isu konflik dan sengketa begitu menarik untuk digarap menjadi karya yang hebat. Kehebatannya tentu sahaja bersangkutan dengan intipati konflik yang sedang melanda manusia. Penyair bertindak sebagai pemerhati, perakam dan penganalisis perkasa yang berjasa. Dia tidak mungkin mahu memihak mana-mana individu atau kelompok. Suaranya ternyata lebih bebas sama ada ketika dia berada di luar lingkungan individu atau kelompok berkenaan. Jika tidak penyair sedemikian merupakan orang yang terikat dan harus menjaga kepentingan kelompoknya. Dengan kata lain ia akan kehilangan nikmat terhadap nilai rasa, nikai fikir atau nilai kebenarannya.

Saya pernah mengisi perbincangan fikiran saya melalui beberapa buah puisi berhubung sengketa dan konflik yang sentiasa meramahi kehidupan masyarakat di sekeliling. Sebuah puisi yang ditulis semasa berada di Pontianak Kalimantan Barat Indonesia ketika konflik keadilan sedang menjadi caturan banyak orang di negara saya.

Satu jalan telah berbagi. Sudah sampai masanya kau bersiap untuk memilih. Apakah kelak benar jua yang telah kau pegang? Pandang saujana yang Tuhan berikan, bumi tak pernah rela diperbuat sengketa. Sayang nafsu menguasai segala. Duniamu teroka api menjadi lautan yang menenggelam. Sambil akal telah dibaham gelojoh. Satu jalan telah berbagi dalam dendam-dendam yang tak sudah. (Sengketa).

Tuhan tidak memberikan bumi ini untuk bersengketa. Ia suatu rahmat dan anugerah agar mampu ditadbir dengan sebaiknya. Orang tidak lagi peduli semua itu.Nafsu sarakahnya hanya tahu menakluk walau dengan apa cara sekali pun.

Sebuah lagi puisi yang saya tulis pada tahun 1992 bertajuk 'Membebat Luka Sengketa'. Puisi ini ingin membawa pembaca menilai sendiri kebaikan dan keburukan yang terhasil daripada sekian banyak konflik dalam masyarakat. Bukankah bangsa kita sebuah bangsa yang begitu gemar memelihara semangat tolak ansur, namun zaman telah menukar kulit dan isi kemanusiaannya kepada kegemaran kepada perseteruanm konflik dan persengketaan.

Mengenali jalur-jalur peta retorika kuasa/lebih baik hidupkan jantung bangsa/di tengah-tengah riak sengketa/biarpun beza ketika berhujah kata/kita junjung integrasi di bawah rumah demokrasi:/inilah rumah harmoni/inilah rumah makmur/inilah rumah impian/nilai keunggulan negara tercinta/mempercayai kekuatan yang telah dipasak/diakarumbikan sejarah kemanusiaan warganya,/siapakah pemiliknya jika bukan kita/anak-anak/yang telah digembirakan/oleh getar kemerdekaan/di mana telah tumpah darah kerana setia/sekali lagi: setia, sekali lagi: setia!/harus maknakan setia ini. (Membebat Luka Sengketa)

Barangkali telah dianggap salah bahawa dengan sengketa itulah perjuangan. Dengan konflik sesiapa perlu berjuang untuk mencari kebenaran. Namun yang selalu menjadi mangsa ialah rakyat jelata atau kelompok yang lemah, mereka seumpama pelanduk yang terkapar di tengah-tengah sengketa. Negeri tidak terurus dengan baik. Orang yang maju akan terus ingin maju, dia punya wang dan dengan wang itu dia boleh berdiri di hadapan dengan bangga. Dia berupaya menukar apa sahaja termasuklah menguasai ekonomi dan membentuk budaya hidup persekitaran. Soalnya, bilakah akan berakhir segala konflik dan sengketa itu?


PUSTAKA IQBAL NAZIM

Tiada ulasan: