Rabu, Februari 28, 2007

Sastera Serius vs Sastera Pop

Tidak ada yang mudah untuk membina sesuatu, sebagaimana membina tembok! Namun pasti ada caranya yang paling murni, meskipun ada masanya harus mengatakan tidak kepada perkara-perkara tidak memberikan pulangan jangka masa yang panjang.

Sebagaimana usaha yang berterusan dilakukan, mencelikkan penulis muda Sabah sesungguhnyatidak akan ada titiknya. Binalah apa juga; malangnya yang terjadi hanya tembok lantaran penulis-penulis ini terus terpisah atau dipisahkan oleh suatu keadaan yang sukar diramal. Kecuali beberapa orang yang pernah saya simbolkan sebagai 'bernasib baik'. Akhirnya mereka (penulis-penulis muda) bangun secara diam-diam, menulis tanpa guru. Buktinya seperti dijelaskan oleh Mabul, saban minggu karya yangt ersiar di media massa tempatan tidak menepati piawai sebuah karya yang boleh dibanggakan.

Para pengurus sastera harus bangun dari dunias edar yang panjang. Ini tanggungjawab. Tanggungjawab yang maha luhur. Jangan menganggap para pengurus sastera itu tertakluk hanya kepada agensi yang dibayar kerajaan hasil bayaran cukai rakyat, tetapi tanggungjawab ramai pihak secara bersama. Kita ada forum. Entah berapa musim serasehan berkaitan susastera diungkayahkan. Ungkapan-ungkapan klise terbang di awang-awangan dan bercempera di angkasa masa yang terus beredar. Sejumlah wacana yang pernah membicarakan perihal sastera tidak seharusnya berkubur di rak-rak buku yang disentuh sekali-sekala bila perlu oleh orang-orang yang memerlukannya. Berilah kesempatan untuk orang lain mengenengahkan pandangan dan saranan. Jika ada yang baik, ambil dan ketepi yang kurang menasabah.

Memang ada waktunya abaikan kepedulian yang tidak popular yang dijunjung segelintir insan. Mungkin insan ini kurang baik nasibnya kerana memilih dunia yang sentiasa dikayai provokasi, sentimen dan juga kontroversi. Hakikatnya, dunia ini harus bebas kerana peraturan juga sering mengurung pemikiran manusia akiba tanggapan dan pemikiran yang berat di tepi.

28 Februari 2007

Tiada ulasan: