Isnin, Julai 24, 2017

Bahasa peribadi dalam karya sastera


oleh HASYUDA ABADI
hasyuda@gmail.com
SALAH satu pengertian sastera adalah seni bahasa. Maksudnya adalah, lahirnya sebuah karya sastera adalah untuk dapat dinikmati oleh pembaca. Untuk dapat menikmati suatu karya sastera secara sungguh-sungguh dan baik diperlukan pengetahuan tentang sastera. Tanpa pengetahuan yang cukup, penikmatan akan sebuah karya sastera hanya bersifat dangkal dan sepintas kerana kurangnya pemahaman yang tepat. Sebelumnya, patutlah semua orang tahu apa yang dimaksudkan dengan karya sastera. Karya sastera bukanlah ilmu. Karya sastera adalah seni, di mana banyak unsur kemanusiaan yang masuk di dalamnya, khususnya perasaan, sehingga sulit diterapkan untuk metode keilmuan. Perasaan, semangat, kepercayaan, keyakinan sebagai unsur karya sastera sulit dibuat batasannya.

Karya sastera adalah ungkapan peribadi manusia yang berupa pengalaman, pemikiran, perasaan, ide, semangat, keyakinan dalam suatu bentuk gambaran kehidupan, yang dapat membangkitkan pesona dengan alat bahasa dan dilukiskan dalam bentuk tulisan. Jakop Sumardjo dalam bukunya yang berjudul "Apresiasi Kesusasteraan" mengatakan bahawa karya sastera adalah sebuah usaha merakam isi jiwa sasterawannya. Rakaman ini menggunakan alat bahasa. Sastera adalah bentuk rakaman dengan bahasa yang akan disampaikan kepada orang lain.

Pada dasarnya, karya sastera sangat bermanfaat bagi kehidupan, kerana karya sastera dapat memberi kesedaran kepada pembaca tentang kebenaran-kebenaran hidup, walaupun dilukiskan dalam bentuk fiksi. Karya sastera dapat memberikan kegembiraan dan kepuasan batin. Hiburan ini adalah jenis hiburan intelektual dan spiritual. Karya sastera juga dapat dijadikan sebagai pengalaman untuk berkarya, kerana siapa pun boleh menuangkan isi hati dan fikiran dalam sebuah tulisan yang bernilai seni.

Sejajar dengan kenyataan-kenyataan di atas, Sasterawan Negara (SN)  Dr. Muhammad Haji Salleh berpendapat, bahasa dalam karya moden lebih merupakan bahasa peribadi seseorang penyair, yang datang daripada dasar dirinya dan memperlihatkan kelainan caranya menggunakan kata-kata (2005:19). Kita sering dapat mengenali seorang penyair melalui bahasanya malah peribadinya melalui bahasanya juga. Misalnya, terdapat penyair yang lebih senang menggunakan bahasa yang lembut dan merdu, atau sebaliknya ada pula yang memilih bahasa yang lebih akliah. Kadang-kadang metafora juga menjadi semacam tanda pengenal untuk seseorang penyair. Terdapat penyair yang sering menjadikan bulan sebagai imej atau bandingannya dan laut sebagai metafora dasarnya.

Kita juga selalu membaca karya-karya penulis terutama yang masih baharu yang kurang menitik beratkan pemilihan diksi yang tepat. Pemilihan diksinya dangkal dan janggal. Mereka memaparkan karya tanpa berusaha sebaiknya membina kedalaman makna yakni apa yang terbina itu masih dalam lingkungan kulit semata-mata. Mereka tidak begitu berhati-hati dalam penyesuaian kosa kata dalam kalimat-kalimat yang dibina sehingga apa yang kita nikmati hanyalah kata-kata yang kering. Padahal bagi karya-karya yang puitis, kegagalan pemilihan diksi yang tepat menyebabkan karya berkenaan kosong selain kurang keindahan yang diperlukan.

Cara bagaimana bahasa digunakan akan menentukan bentuk sesebuah karya. Misalnya, jikalau kita lihat puisi 'Pohon Cemara' oleh A.Latiff Mohidin (1972:35), kita akan saksikan bagaimana pentingnya tugas bahasa dalam menentukan betuk puisinya. Lihat juga bagaimana penggunaan bahasa dihadkan hanya kepada perkataan dasar dan penyair tidak memakai kata terbitan atau abstrak. Kata-kata ini konkrit, imej yang dibawakan agak tajam dan tiada hiasan yang ditemui padanya:

pohon cemara
menanti mati
angin utara
di pinggir kali
angin utara
di hujung jari

Apabila imej dan persoalan dipadatkan, kita akan temui puisi yang tipis bentuknya. Walaupun begitu, bahasa ini dipenuhi oleh 'otot' dan 'urat' makna yang menyiratkan maksudnya. Yang nyata ialah tiadanya 'lemak' atau 'lebihan' di sini. Perkataan-perkataannya agak mudah, tetapi di sebaliknya sarat dengan alusi atau makna gabungan. Bunyi pula patah-patah dan tiada gemalai; malah secara relatif lebih patah-patah.

Pilihan bahasa begini dengan sendirinya akan menentukan bentuk karya itu. Akan tetapi, pilihan bahasa yang lebih mengalir dan merdu akan mengakibatkan bentuk yang sama mengalir dan merdu. Bandingkan puisi di atas dengan sebuah puisi pendek karya Sapardi Djoko Damono yang berjudul 'Tulisan di Batu Nisan':

tolong tebarkan atasku bayang-bayang hidup
yang lindap
kalau kau berziarah ke mari
tak tahan rasanya terkubur, mengapa
di bawah terik si matahari.

Bahasa puisi ini diolah daripada bahasa perhubungan harian, tetapi pada umumnya, lebih beralun daripada baris-baris pendek puisi A.Latiff Mohiddin. Oleh sebab barisnya panjang, maka kemungkinan untuk memasukkan lenggang lagunya lebih besar pula. Terasa pergerakan barisnya lebih panjang dan imejnya tidak dipilih daripada yang pejal dan yang memberi kesan yang agak keras pula. Perkataan terpilih dan watak bahasa seseorang penyair sememangnya mencorakkan bentuk dan bunyi sesebuah puisi. Kita akan lihat garis, sempadan, lentur dan lagunya.

Walaupun bahasa manusia sangat terhad, perbendaharaan katanya sangat sempit untuk kekayaan alam raya dan kepelbagaian hidup, namun tiada lain yang menjadi alat utama penyair kecuali bahasanya. Bahasa inilah satu-satunya alat yang ada padanya untuk melahirkan fikiran, menggambarkan gerak perasaan atau melukiskan suasana hatinya. Penyair ialah manusia yang terlibat sepenuhnya dalam bahasanya dan mengalaminya pada bunyi, pada bentuk serta pada makna pula. (SN Dr. Muhammad Haji Salleh, (2005:35)). Oleh itu, dia harus merasa akar dan sejarah perkembangannya, jenis pemakaiannya, zamannya dan lapis-lapis konotasi yang mungkin dilahirkannya.

Amat tepat dan sesuai pula ungkapan dalam bahasa Melayu yang berbunyi 'gila-gila bahasa', yang bukan sahaja membawa makna asalnya, iaitu peringkat gila yang awal, tetapi juga konotasi seorang yang agak lucu dan bebas dalam bahasa tuturan serta budi bahasanya. Orang yang 'gila-gila bahasa' sering pula seorang seniman atau manusia yang mendekati peribadi seniman, yang selalu mencari kemungkinan baharu untuknya. Benarlah kata-kata penyair-pengkritik Inggeris T.S.Elliot, bahawa seorang penyair itu ialah penjaga bahasa yang selalu memperbaharuinya. Kerja penyair adalah untuk memperkembangkannya menggantikan bahagian-bahagian yang telah lusuh dan mengemaskini peribadinya untuk setiap bahagian usia dan zaman.

Membaca puisi-puisi para penyair Nusantara kita pasti menemukan kepelbagaian bentuk, langgam, stail, pendekatan tertakluk kepada siapa diri penyair-penyair itu. Jika membandingkan antara WS Rendra dengan Kemala sudah tentu jauh bezanya, sedangkan pada sisi yang lain Kemala sendiri boleh beralih ‘suara’ dalam puisi-puisinya apabila kita meneliti ketika dia membacakan puisi dengan puisi-puisi yang kita baca. Maksud saya, semasa membaca puisi Kemala kelihatan begitu ‘bersuara’ tetapi cuba baca kumpulan-kumpulan puisinya yang lebih merdu dan lembut.

Penyair Singapura antara penyair sufi yang terbaik di Nusantara iaitu HB Johar memiliki ‘lesen’ bahasa peribadi yang sukar diikuti orang lain. Di Malaysia, Suhaimi Haji Muhammad dan Shafie Abu Bakar memiliki ciri-ciri bahasa puitis yang sentiasa menarik hati kepada para peneliti. Di Sabah, Ariffin Arif dan Jasni Matlani sudah tidak asing dalam kalangan para penyair tempatan dan juga dikenali di tanah air. Mereka merupakan angkatan penyair yang sama sekitar tahun 80-an yang mempunyai kecenderungan masing-masing. Ariffin menggunakan diksi-diksi yang pendek-pendek sedangkan Jasni mampu memanupulasikan bahasanya dalam kaedah puisi-puisi lirik yang indah. Tentu pemilikan bahasa antara mereka berbeza apabila membaca karya-karya Jamdin B, Suhani S atau Zaiton Ajamain. Bahasa peribadi yang mereka adun dalam puisi-puisi masing-masing membezakan karya, bahasa dan pendekatan.

Setiap manusia menggunakan bahasa dengan caranya sendiri. Pengguna bahasa menjadi penyaring, pewarna dan penyalur untuk bahasa itu. Oleh itu bahasa yang lahir daripadanya ialah hasil daripada proses interaksi antara pengguna dengan bahasa itu sendiri. Sudut peribadinya akan memasuki susunan ayat-ayat, pilihan bunyi kata-kata, lembut atau keras ekspresinya. Cara menggunakan bahasa disebut sebagai gaya atau stail sesebuah tulisan. Pemilihan dan pengetahuan kata-kata pula disebut dalam dunia puisi sebagai diksi.

Seorang penyair ialah seorang seniman yang mencipta karya dan secara langsung atau langsung membincangkan kehidupan. Alatnya, seperti disebutkan di atas, ialah bahasa. Untuk menjadi seorang penyair yang baik, dia harus mengenali bahasa itu dengan sesempurna mungkin kerana dengan pengetahuan ini, dia dapat mengambil atau mengutip daripada beratus-ratus ribu perkataan dan menyusunnya dalam rangka makna yang diinginkannya.


PUSTAKA IQBAL NAZIM

Tiada ulasan: