Ahad, April 27, 2014

Mengenali Penulis Melalui Gaya Bahasa


SEMASA saya membaca puisi atau mengadili peraduan menulis puisi saya boleh mengenali sesetengah penulis puisi yang saya temui dan  adili. Mungkin anda tidak pernah terfikir bahawa pembaca juga boleh mengesan karya puisi yang dibacanya itu adalah tulisan anda walaupun tanpa tercatat nama. Oleh pembaca yang tegar atau pengamat puisi yang teliti, dia mempunyai rahsia yang tersendiri. Kuncinya mudah, iaitu melihat kepada cara penulis mengolah karyanya. Ini termasuklah bagaimana dia memilih diksi, menggunakan diksi-diksi itu  melalui gaya bahasa misalnya gabungan metafora, stail atau bentuk penulisan serta kekerapannya berkarya dan juga dalam pemilihan diksi.

Penyair mencipta dan dia mengulangi penciptaannya. Sifatnya sangat kompleks, tenaganya jauh berbeza-beza daripada karangan-karangan biasa. Malah puisi itu adakalanya menjadi satu proses sains bahasa, satu proses eletrikal yang merujuk kepada kekuatan daya pemikiran dalam mengolah bahasa. Namun kita masih mampu mendalami rahsia yang bersembunyi di sebalik diksi yang diutarakan.
Metthew Arnold mereaksikan puisi sebagai sebuah kegiatan intelektual, manakala Sutardji Calzoum Bachri mengibaratkannya lahir sebuah pemikiran baru. Untaian makna puisi sangat kompleks, seleranya berpecah dan pelbagai di tangan pengkarya. Istilah puisi padu dan padat malah sangat besar maksudnya dalam memacu zaman. Justeru, hanya penyair yang mempunyai wacana puisi sahaja yang mampu menzahirkan sebuah puisi yang hebat melalui medium bahasa dan kata-kata yang terpilih.
Dalam puisi ada pemikiran dan unsur-unsur teks yang harmoni. Bahasa menjadi tulang belakang. Bait-baitnya dipadat menjadi makna dalam lautan kata. Bahasa adalah bahan tumisan bagi seniman atau si tukang sastera. Wellek dan Warren mendedahkan hakikat puisi dicipta oleh seniman besar yang menempuh kepelbagaian pengalaman kehidupan, kemudian disingkat dalam anekdot kecil. Umpamanya seperti idiom atau peribahasa, pendek tetapi mendalam upaya maknanya. Demikan seni puisi - dalam bahasa ada stail, ada lenggok dan ada wacana intelek yang tidak mati.
Penyair, terutama yang baru menggauli puisi, sering tergoda untuk memilih kata-kata, frasa, atau idiom yang indah-indah sebagaimana sering ditemui dalam karya-karya sastera klasik, lirik-lirik lagu, atau kartu-kartu ucapan hari perayaan. Seolah-olah kata-kata tersebut dengan serta-merta boleh membuat sesebuah puisi menjadi indah. Estetika bahasa seolah diyakini dapat dicapai melalui penggunaan idiom-idiom yang klise tersebut. Efek estetika seakan menjadi satu-satunya yang sangat penting dalam proses penciptaan puisi, sehingga para penyair yang baru sering kali melupakan elemen-elemen lain yang tidak kalah pentingnya dalam puisi.
Bukankah jika terlalu terpaku pada sapuan kosmetik sering berisiko memudarkan 'kecantikan dalam' sebagai aura seseorang? Begitu juga dengan puisi, ada 'kekuatan dalam' yang juga perlu mendapatkan perhatian penyair. Diksi, sedikit sebanyak memegang peranan penting dalam memunculkan kekuatan-kekuatan sebuah puisi, baik secara fizik seperti unsur bunyi, keunikan komposisi, mahupun secara non-fizik seperti picuan asosiasi makna yang terbangkit dalam benak dan hati pembaca, getar emosi tertentu atau bahkan debar semangat yang tak terjelaskan, yang dirasakan oleh seseorang seusai membaca sesebuah karya.
Diksi tentu tidak dapat dilepaskan daripada kosa kata. Agar seorang penyair mampu mengolah diksi, ia dituntut memiliki perbendaharaan kata yang cukup luas dan kaya serta upaya yang tekun dan tidak kenal menyerah untuk mencari kemungkinan-kemungkinan pembentukan komposisi kata yang unik, segar, dan menyarankan kebaharuan pada kadar tertentu. Di dalam puisi, setiap kata, frasa atau bahkan larik diupayakan untuk hadir dengan alasan yang lebih kuat daripada sekadar untuk hiasan semata-mata. 
Memperkaya diri dengan bacaan-bacaan lintas disiplin, wawasan bahasa lintas budaya, serta pengalaman berbahasa mahupun pengalaman batin secara luas baik daripada interaksi dengan orang lain, lingkungan persekitaran mahupun dengan diri sendiri adalah beberapa upaya yang dapat disebut guna mengasah kepekaan diktif seseorang penyair.
Kekuatan diksi lambat laun dapat dicapai melalui latihan-latihan empirik. Dari situlah mungkin dapat difahami mengapa setiap penyair dikenali gaya ucapnya melalui diksi dalam rangkaian karya-karya puisinya. 'Dikenali' di sini lebih bersifat intuitif berbanding fizik kerana seorang penyair yang baik akan selalu berusaha terus mencari dan menemukan idiom-idiom atau diksi-diksi yang belum pernah digunakan, paling tidak oleh dirinya sendiri. Ini tentu akan mengurangi kemungkinan ditemukannya pengulangan-pengulangan dalam karyanya, meski tidak dapat dinafikan kadang-kadang tanpa disedari atau memang dengan sengaja, seseorang penyair sebenarnya memiliki kata-kata atau frasa pilihan atau kegemarannya yang cenderung muncul dalam sejumlah puisi-puisinya.

Tiada ulasan: